Prawo

Prawo karne

 

Kancelaria Śledcza świadczy usługi w zakresie prawa karnego. Prowadzimy postępowania przygotowawcze, przedsądowe i procesowe. Gromadzimy materiał dowodowy oraz opracowujemy zespołowo linię skutecznej obrony, korzystając z doświadczenia śledczych i prawników. Nasza praca to kompleksowość działań. Wyznajemy zasadę równości procesowej jako alternatywy dla niesłusznych oskarżeń czy pomówień. Kompensując działania dochodzeniowo – śledcze i prawnicze otrzymujemy najlepsze wyniki w procesie karnym. Bierzemy czynny udział w sprawach aresztowych oraz po wydaniu orzeczenia przez sąd. Podejmujemy również postępowania po uprawomocnieniu się wyroku, analizując wtórnie zebrany materiał dowodowy.

patrz - blog
patrz usługi śledcze – pozyskiwanie dowodów
patrz usługi śledcze – obserwacje osobowe

Prawo cywilne

 

Łącząc doświadczenie śledczych z prawnikami stworzyliśmy model działania niezbędny w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się przygotowaniem pism procesowych, wezwań do zapłaty, spraw związanych z własnością, pozwów i apelacji. Sprawy związane z prawem pracy, własności intelektualnej czy prawem handlowym wymagają pełnego zaangażowania na rzecz klienta. Wyodrębniając aspekty czysto prawne, pion śledczy naszej kancelarii weryfikuje dane, zbiera materiały dowodowe, przesłuchuje niezbędnych świadków oraz przygotowuje określoną sprawę dla celów procesowych.

Prawo gospodarcze

 

Transakcje handlowe obarczone są stopniem ryzyka. W dobie płatności terminowej, kredytowania, leasingów, częstym zjawiskiem jest brak rzetelności kontrahenckiej. Niewypłacalność, oszustwa, malwersacje finansowe to element współistniejący w wolnorynkowej gospodarce. Kancelaria Śledcza proponuje pełną współpracę w zakresie rozwiązywania problemów z płatnościami oraz braku rzetelności w biznesie. Prowadzimy kompleksowe działania śledczo – prawne mające na celu zabezpieczenie transakcji jak również sprawdzenie partnera biznesowego.

Nasze działania to bezpieczeństwo w interesach.

patrz usługi śledcze – pozyskiwanie dowodów
patrz usługi śledcze – windykacja
patrz usługi śledcze – sprawy gospodarcze

Prawo pracy

 

Sprawy pracownicze to najczęstszy obszar łamania przepisów prawa, który może dotyczyć każdego. Spory między pracownikiem, a pracodawcą, takie jak: stalking, mobbing, wykorzystywanie zależności służbowej, molestowanie seksualne, dręczenie psychiczne czy fizyczne to niektóre z przestępstw związanych ze wskazaną problematyką. Ponadto wszelkie aspekty związane z takimi zagadnieniami jak: urlopy, zwolnienia, powrót do pracy, macierzyństwo, okresy wypowiedzenia to materia, w której specjalizuje się nasza kancelaria. Połączenie śledczego z adwokatem to gwarancja skutecznego działania. W przypadkach gdzie pozyskiwanie materiału dowodowego może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, współpraca prawno - śledcza jest najlepszym rozwiązaniem.

patrz usługi śledcze – pozyskiwanie dowodów

Prawo rodzinne

 

Problematyka związana z szeroko pojętym prawem rodzinnym to obszar wyjątkowo delikatnej materii, wymagającej profesjonalnego i rzetelnego podejścia. Postępowania rozwodowe, alimentacyjne, regulacja kontaktów rodzicielskich, odpowiedzialność nieletnich przed sądami rodzinnymi, czy spory związane z ustaleniem ojcostwa. Gromadzenie materiału dowodowego, zabezpieczenie majątkowe, fizyczne lub negocjacje w imieniu klienta to działania przeznaczone dla śledczego. Przygotowanie pozwu, reprezentowanie przed sądem, składanie wniosków dowodowych, przesłuchanie świadków na sali sądowej to zadania adwokata. Wskazane zagadnienia to dział prawa, w którym tylko połączenie instytucji śledczego i adwokata jest gwarancją skutecznego działania.

patrz studium przypadku – rozwód z obcokrajowcem
patrz usługi śledcze – rozwód
patrz usługi śledcze – wiarygodność partnerska
patrz usługi śledcze – obserwacje osobowe

Błędy medyczne

 

Kancelaria Śledcza prowadzi postępowania z zakresu szeroko pojętych błędów medycznych. Reprezentujemy pacjentów, jak i lekarzy w postępowaniach cywilnych i karnych. Prowadzimy czynności śledcze celem ustalenia słuszności dochodzonych roszczeń czy stawianych zarzutów. Opracowujemy i przygotowujemy zebrany materiał pod względem procesowym. Współpracujemy z biegłymi sądowymi w zakresie wydawania opinii na potrzeby postępowania.

Odszkodowania

 

Postępowania odszkodowawcze to skomplikowana i trudna droga. Łącząca się z tym problematyka natury medycznej, prawnej i osobistej często staje się początkiem długiej walki. Wypadki komunikacyjne, zdarzenia losowe czy tragedie rodzinne, często są podstawą do dochodzenia odszkodowań za poniesione straty osobowe i majątkowe. Kancelaria Śledcza łącząc usługi dochodzeniowo – prawne z najwyższą skutecznością prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań. Zajmujemy się zbieraniem materiałów dowodowych, zlecamy przygotowanie opinii biegłym sądowym oraz opracowujemy dokumentację na potrzeby procesu. Reprezentujemy również naszych mocodawców przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


NIP: 9291484963
REGON: 970697493