Pozyskiwanie dowodów

Jednym z celów postępowania dochodzeniowo – śledczego jest taki stan wiedzy, który umożliwi weryfikację określonych informacji. Szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości dysponuje pełną gamą służb, uprawnionych do podejmowania czynności inwigilacyjnych. Pozyskiwanie materiału dowodowego na etapie przedsądowym i późniejszym jest elementarnym zdaniem strony postępowania. Organa państwowe dysponują określonymi instytucjami, które są upoważnione do prowadzenia czynności dochodzeniowych i śledczych. Inaczej jest w przypadku jednostki, która jako strona postępowania nie posiada powyższych możliwości. Kancelaria Śledcza jest odpowiedzią na potrzebę pozyskania materiału dowodowego dla osób prywatnych, oraz instytucji. Łącząc śledczych z prawnikami stworzyliśmy możliwość skutecznego działania w przypadku poczucia niesprawiedliwości, bezsilności, zdrady, oszustwa i innych. Współpracując z zakładami medycyny sądowej prowadzimy działania m.in. w zakresie badań:

Kolejnym elementem naszych działań jest pozyskiwanie i współpraca z osobowymi źródłami informacji. Prowadzimy także wstępne przesłuchania świadków, oraz weryfikację wiarygodności już złożonych zeznań. Zebrany przez nas materiał poddajemy analizie prawnej, przygotowujemy wnioski dowodowe i w postaci procesowej przekazujemy Zleceniodawcy.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


NIP: 9291484963
REGON: 970697493