Prawo pracy

Sprawy pracownicze to najczęstszy obszar łamania przepisów prawa, który może dotyczyć każdego. Spory między pracownikiem, a pracodawcą, takie jak: stalking, mobbing, wykorzystywanie zależności służbowej, molestowanie seksualne, dręczenie psychiczne czy fizyczne to niektóre z przestępstw związanych ze wskazaną problematyką. Ponadto wszelkie aspekty związane z takimi zagadnieniami jak: urlopy, zwolnienia, powrót do pracy, macierzyństwo, okresy wypowiedzenia to materia, w której specjalizuje się nasza kancelaria. Połączenie śledczego z adwokatem to gwarancja skutecznego działania. W przypadkach gdzie pozyskiwanie materiału dowodowego może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, współpraca prawno – śledcza jest najlepszym rozwiązaniem.

patrz usługi śledcze – pozyskiwanie dowodów

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


NIP: 9291484963
REGON: 970697493