Kancelaria Śledcza

jesteśmy dla was

"Działania kompleksowe to nasz wymiar sprawiedliwości"

nasza wizja

"Pomagać ludziom, aby uwierzyli, że sprawiedliwość w trudnych chwilach życia, może być jego najważniejszym elementem."

234

przeanalizowanych wyroków sądowych
i interpretacji prawnych

3784

godzin przepracowanych
na rzecz klienta

21

odbytych kursów
i szkoleń

o kancelarii

Naszym celem jest przekazanie Państwu usługi, która opiera się na połączeniu śledczego z adwokatem. Łącząc doświadczenia dwóch dziedzin, otrzymaliśmy nadzwyczajną skuteczność w działaniach prawnych. Pozyskujemy materiał dowodowy, poddajemy analizie prawnej, zasięgamy opinii biegłych oraz przygotowujemy całość na potrzeby procesowe. Kancelaria Śledcza to profesjonalna i rzetelna obsługa osób fizycznych i firm.


profesjonalizm

terminowość

dokładność

zadowolenie klientów

* na podstawie opinii klientów

studium przypadku

-

 • Temat: Rozwód z obcokrajowcem.

     Kobieta 21 lat, Polka o imieniu Katarzyna wyjeżdża do Maroka w celach wypoczynkowych. Podczas trwania wakacji poznaje mężczyznę narodowości marokańskiej. Kontakty nadal utrzymują się po powrocie Katarzyny do kraju. Częstotliwość wzajemnych odwiedzin, oraz kontaktów telefonicznych staje się początkiem gorącego uczucia, które z czasem zostaje potwierdzone poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Wspólnie podejmują decyzję o przeprowadzce do Warszawy. Przez pierwsze dwa lata, zachowanie obcokrajowca nie wskazywało na fakt braku asymilacji z otaczającą rzeczywistością. Efektem czego małżeństwo zaczęło nabywać wspólne dobra, takie jak mieszkanie (na które zaciągnięto kredyt), samochody, łódź motorowa, oraz działkę budowlaną. Różnice kulturowe, religia, dyferencyjne zachowania w pierwszym okresie związku na terenie Polski nie stanowiły problemu. Mąż Pani Katarzyny był tolerancyjny, wyrozumiały iakceptował odmienność. Niestety, nastroje antyislamskie, syryjscy imigranci, oraz naciski na posiadanie potomstwa sprawiły, że osobowość łagodnego, wyrozumiałego, tolerancyjnego męża przeobraziła się diametralnie. Religijność w jego życiu zaczęła odgrywać rolę pierwszoplanową. Wówczas zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki przemocy domowej. Groźby, zamykanie w  mieszkaniu, zbywanie majątku, pobicia, straszenie okaleczeniem – wszystko to zaczęło przybierać gwałtownie na sile. Ponadto działania mające na celu doprowadzenie do zajścia w ciążę Pani Katarzyny zaczęły przybierać drastyczne formy. Po czterech latach małżeństwa w obawie o swoje życie i zdrowie Pani Katarzyna trafiła do naszej kancelarii z prośbą o przeprowadzenie sprawy rozwodowej. Po głębokiej analizie sprawy w zakresie zagrożeń, ustaliliśmy, iż rozwód jest obarczony szerokim zakresem ryzyka związanego z:
  - narodowością marokańską małżonka,
  - zbywaniem majątku przed złożeniem pozwu,
  - szerokimi kontaktami ze światem islamskim (próby rozwiązań siłowych),
  - wspólnym gospodarstwem domowym współmałżonków,
  - groźbami pobicia i uszkodzenia ciała (realność ich spełnienia),
  - możliwością ucieczki do Maroka (brak międzynarodowych umów o współpracy prawnej),
  - ingerencją rodziny małżonka na terenie kraju.
  Kancelaria Śledcza mierząc się z wyzwaniem przyjęła następujący plan działań:
  - zabezpieczyliśmy fizycznie poszkodowaną poprzez umieszczenie w bezpiecznym miejscu, co gwarantowało izolację od współmałżonka, oraz odseparowanie od potencjalnych zagrożeń wynikających z nadmiernej agresji,
  - wyposażyliśmy Panią Katarzynę w odpowiedni monitoring napadowy służący do informowania kancelarii o sytuacjach niebezpiecznych, 
  - zapewniliśmy dyskretną ochroną poprzez obserwację zainteresowanej,
  - zebraliśmy materiał dowodowy w postaci nagrań, przesłuchań wstępnych świadków, bilingów telefonicznych, wiadomości tekstowych (tzw. smsów), dokumentacji fotograficznej, audio-wizualnej,
  - zawiadomiliśmy Prokuraturę o popełnionych przestępstwach na szkodę pokrzywdzonej m.in. z art. 207 KK,
  - założyliśmy niebieską kartę, 
  - doprowadziliśmy do pełnego zabezpieczenia dokumentacji majątkowej (akty notarialne, dowody rejestracyjne i inne),
  - złożyliśmy wniosek do sądu o zabezpieczenie określonego majątku przed zakończeniem sprawy rozwodowej.
     Ponadto pion prawny kancelarii przygotował pozew rozwodowy z wnioskiem o orzeczenie rozwodu z winy męża. Materiały zebrane w trakcie postępowania posłużyły jako argumenty doprowadzając do zakończenia sprawy po myśli naszej klientki. Sama zainteresowana w sposób komfortowy została zabezpieczona fizycznie przed wszelkimi negatywnymi skutkami procesu. Były mąż Marokańczyk oczekuje na wydalenie z kraju w wyniku szeregu przestępstw karnych, których dopuścił się na terenie Polski.
     Kancelaria Śledcza w odpowiedzi na szeroko pojętą problematykę tzw. „trudnych rozwodów” wypracowała modele działań, które pozwalają na zabezpieczenie ofiary, zebranie materiałów dowodowych, oprawę prawną, przygotowanie pozwu rozwodowego, oraz przeprowadzenie procesu przed sądem. 
  Kompleksowe działanie – to nasz wymiar sprawiedliwości. 

  Temat: Zabójstwo

     Mężczyzna o imieniu Rafał będący właścicielem hotelu we Wrocławiu staje się ofiarą rozboju. W wyniku próby przejęcia jego lokalu zostaje brutalnie pobity. Napastnicy próbują przejąć biznes wraz z dobrami, które posiadał tj. samochodem, pieniędzmi, telefonami itp. W wyniku napaści poszkodowany trafia do szpitala, gdzie udzielono pomocy medycznej wraz z zaopatrzeniem ran powstałych w skutek napaści. W wyniku czynności dochodzeniowo – śledczych Policja ustaliła, iż w przedmiotowym rozboju brał udział m.in. wspólnik Pana Rafała, oraz jego konkubina. Na wniosek poszkodowanego wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie.
     Dwa dni po wskazanym zdarzeniu, na terenie centrum miasta zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Jak ustalono były to zwłoki konkubiny wspólnika Pana Rafała, która brała udział w rozboju. Śledztwo pod nadzorem Prokuratury prowadzi miejscowa Policja.
     W toku czynności śledczych, na wniosek Pana Rafała zostaje zatrzymany jeden ze sprawców napadu na niego, który przyznając się do napaści na poszkodowanego, opisuje sekwencje zdarzeń, wraz z podaniem personaliów pozostałych współsprawców. Rozpytany na okoliczność zabójstwa konkubiny wspólnika Pana Rafała, wyjaśnia, że nie posiada żadnej wiedzy na ten temat. Tego samego dnia po kolejnym przesłuchaniu wskazanego mężczyzny, ten zmienia swoje wyjaśnienia dotyczące faktu posiadania informacji na temat zabójstwa i wskazuje Pana Rafała, jako jednego ze sprawców opisanego zdarzenia. Tym samym Pan Rafał z ofiary napadu staje się sprawcą zabójstwa w wyniku pomówienia przez jednego z napastników rozboju, którego zatrzymano na wniosek samego Pana Rafała. Sprawę z ramienia Prokuratury prowadzi młody niedoświadczony asesor nastawiony na sukces zawodowy. Policja informuje o rozwiązaniu sprawy i zakończeniu śledztwa sukcesem.
     Ciężar gatunkowy opisywanego studium jest najwyższego stopnia. Zebrany w sprawie materiał przez Policję i Prokuraturę do końca śledztwa nie został udostępniony kancelarii. Naciski medialne, jak i oczekiwania społeczne nastawione były na sukces, co w kontekście sprawy zabójstwa należy uznać za słuszne i wskazane. Po aresztowaniu Pana Rafała, oraz przedstawieniu zarzutu zabójstwa prowadzący sprawę funkcjonariusze Policji zostali awansowani na naczelników wydziałów, wręczono również odznaczenia, oraz przyznano wysokie premie. Do wiadomości podano, iż materiał dowodowy w sprawie jednoznacznie wskazuje na sprawstwo Pana Rafała, tym samym jego udział w morderstwie nie budzi żadnych wątpliwości.
     Kancelaria Śledcza podjęła analizę sprawy na prośbę rodziny. Zdecydowała się na współpracę w zakresie ustalenia stopnia winy Pana Rafała, oraz jego udziału w przedmiotowej sprawie. Pion dochodzeniowo – śledczy kancelarii prowadził postępowanie w zakresie gromadzenia informacji o rzekomych dowodach zabezpieczonych przez Policję w toku postępowania. Pion prawny analizował zebrane informacje przetwarzając je na kolejne wnioski dowodowe w sprawie. Szereg materiałów zabezpieczonych kancelaria poddała weryfikacji, zlecając analizy zakładom medycyny sądowej. Przeprowadzono m.in. eksperymenty procesowe, przesłuchano wstępnie na nowo świadków, poddano szczegółowej obróbce bilingi telefoniczne. Analiza całości materiałów zebranych przez Kancelarię Śledczą jednoznacznie wykluczyła udział Pana Rafała w zbrodni zabójstwa.
     Akt oskarżenia przygotowany przez asesora Prokuratury opierał się na pierwszych wyjaśnieniach napastnika, który dokonał napaści i rozboju na osobie Pana Rafała. W toku kolejnych czynności prowadzonych przez pion prawny kancelarii, doprowadzono do wycofania kłamliwych pomówień, które w konfrontacji z materiałem zebranym przez kancelarię okazały się oczywistą nieprawdą. Efektem końcowym opisanego studium było prawomocne uniewinnienie Pana Rafała, oraz doprowadzenie do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za utracone zarobki, oraz straty moralne.
     Sukcesem Kancelarii Śledczej była obrona osoby pomówionej, niewinnej w sytuacji bez wyjścia. Konfrontacja z organami ścigania w tym przypadku przemówiła na korzyść naszego klienta. Dobro drugiego człowieka jest dla kancelarii najważniejsze i zawsze będziemy stawać w obronie potrzebujących.
  Kompleksowe działanie – to nasz wymiar sprawiedliwości.  

  Temat: Wiarygodność partnerska - zdrada

     Małżeństwo Państwa Janowskich było szczęśliwym, wieloletnim związkiem. Pan Janowski zajmował wysokie stanowisko urzędnicze, Pani Janowska była przedstawicielem handlowym w firmie farmaceutycznej. Posiadali dwoje dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat. Prowadzili wspólne gospodarstwo domowe. Pasją życiową Państwa Janowskich były konie. Co weekend cała rodzina udawała się do ośrodka jeździeckiego, celem realizacji jej pasji.
     Instruktorką jazdy konnej była młoda, atrakcyjna kobieta o imieniu Beata. Zajmowała się opieką koni, oraz udzielała lekcji hippiki. Była również odpowiedzialna za przebieg zajęć z Państwem Janowskim. Spędzała z nimi od dwóch do czterech godzin tygodniowo prowadząc lekcje. Początek znajomości to wspólne spotkania całą rodziną, podczas których sympatia Pani Beaty wyraźnie skierowana była na osobę Pana Janowskiego. Wyraźna faworyzacja jednego z członków rodziny wzbudziła zainteresowanie współmałżonki. W związku z faktem nasilenia się zjawiska Pani Janowska zdecydowała o zmianie instruktora, oraz zobligowała całą rodzinę do ograniczenia kontaktów z poprzednią trenerką. Dotychczasowe relacje z Panią Beatą zamarły, okazało się jednak, że nie do końca.
     Pan Janowski od pewnego czasu przestał interesować się lekcjami jazdy konnej. Jego niechęć do niedawnej pasji okazała się na tyle silna, że przestał przyjeżdżać do ośrodka jeździeckiego. Koronnym argumentem przemawiającym za ograniczeniem aktywności hippicznej miały być zmiany w pracy Pana Janowskiego, które wymagały dużo większego zaangażowania niż dotychczas. W związku z tym godziny obowiązków służbowych wzrosły drastycznie. Częstym zjawiskiem stało się pozostawanie w biurze do późnych godzin wieczornych. Wyjazdy w ramach szkoleń, czy warsztatów stały się normą, a weekendy poza domem standardem.
     Początkowo Pani Janowska nie zwracała uwagi na zwiększoną ilość obowiązków męża. Mając świadomość natłoku pracy starała się nie przeszkadzać i wspierać Pana Janowskiego w karierze zawodowej. Bycie przykładną żoną i matką, oraz chęć budowania ciepła domowego, były najważniejsze.
     Wstępem do głębszej analizy zachowań męża były okoliczności zawiązane z telefonem komórkowym Pana Janowskiego. Założenie blokady dostępu, ukrywanie smsów, ograniczanie możliwości wizualnego oglądu aparatu, brak możliwości wglądu do maili, wszystko to okazało się podstawą ograniczenia zaufania w stosunku do współmałżonka. Próby rozmowy na wskazany temat kończyły się bagatelizowaniem sprawy, oraz wzrostem agresywnych zachowań względem Pani Janowskiej. Wszystko to dało asumpt do skorzystania z usług kancelarii celem weryfikacji wiarygodności męża.
  Kancelaria Śledcza po analizie sprawy podjęła następujące działania:
  - przeprowadziła obserwację osobową współmałżonka,
  - wprowadziła monitoring ruchu, celem ustalenia rozkładu dnia, oraz miejsc przebywania Pana Janowskiego,
  - zastosowała rejestrację audiowizualną mającą na celu gromadzenie materiału dowodowego oraz inne…,
  Ponadto pion prawny kancelarii przygotował:
  - analizę zebranego materiału dowodowego pod kątem prawnym,
  - przetworzenie dla celów procesowych zabezpieczonych nagrań oraz wywiadów,
  - udzielenie wszelkiej pomocy prawnej,
  - przygotowanie pozwu rozwodowego,
  - zabezpieczenie osoby Pani Janowskiej, majątku i rzeczy materialnych,
     Końcem postępowania w sprawie Państwa Janowskich było ustalenie romansu z instruktorką nauki jazdy konnej Panią Beatą. Materiały z przeprowadzonych przesłuchań, nagrania video, rejestracja audio, ustalenie planów wyjazdowych, lokalizacja pobytu Pana Janowskiego, oraz zeznania śledczych z kancelarii – jako świadków opisanych zdarzeń – dały podstawę do końcowych wniosków.
     Ponadto łącząc usługi śledcze i prawne przygotowaliśmy całość materiałów, która została wykorzystana w późniejszym postępowaniu sądowym.
  Działania kompleksowe to nasz wymiar sprawiedliwości.

Korzystałem z usług Kancelarii Śledczej. Profesjonalna obsługa, sumienność i duża elokwencja. Problem z  którym się borykałem został rozwiązany. Nikt wcześniej nie umiał, lub nie chciał mi pomóc. Bardzo dziękuję z wyrazami szacunku szczęśliwy klient.

Przemysław Nowacki

 Działający dla klienta pracownicy Kancelarii przeprowadzają rozmowy, które maja na celu zapoznanie się z problemami, które należy rozwiązać i maja na uwadze dobro społeczne w sytuacjach nieraz bardzo trudnych i wydających się skazanymi na przegraną. Osobiście polecam Państwu usługi tej Kancelarii w ciężkiej drodze sądowej o egzekfowanie swoich praw i tak upragnionej sprawiedliwości, co na pewno wiąże się z naszym poczuciem bezpieczeństwa w tym kraju oraz aby żyło się nam lepiej  

Sylwia Richter

Kiedy mój problem życiowy, wymusił na mnie konieczność skorzystania z usługi adwokata stanęłam przed ogromnym wyborem mecenasów z Poznania. Kancelarii adwokackich czy radcowskich jest od zatrzęsienia. Wówczas zapytałam znajomych czy nie polecą mi kogoś do poprowadzenia mojej sprawy. Dowiedziałam się wtedy o Kancelarii Śledczej. Zapytałam dlaczego mam zdecydować się na usługi właśnie tej kancelarii. W odpowiedzi usłyszałam, że jest jedyną, która potrafi przeprowadzić śledztwo i reprezentować mnie przed sądem.  

Marta z Poznania

W wielką przyjemnością chciałbym podziękować i polecić usługi, które oferuje kancelaria śledcza w Poznaniu. Otrzymałem w pełni profesjonalną obsługę, kompetentne i rzetelne podejście do skomplikowanej sprawy. Szczególnym atutem było duże zaangażowanie i satysfakcjonujące doprowadzenie sprawy do końca, która nie należała to łatwych. Warto podkreślić świetny kontakt telefoniczny jak i mailowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za okazałe wsparcie i pomoc. Z pewnością skorzystam ponownie z Państwa usług, jeżeli nastanie taka potrzeba. Życzę samych sukcesów!

Maciej Bielecki

Polecam współpracę z kancelarią. Rzetelnie, szybko i skutecznie. Mają fajne sposoby na zdobywanie dowodów. Mnie w ciągu tygodnia odzyskali skradziony samochód i jeszcze dostałam odszkodowanie. Ja tam jestem zadowolona.

Krystyna Wilszyńska

Miałam problem w sprawie karnej. Mój wcześniejszy adwokat kosztował mnie fortunę a jedyne co zrobił to złożył kilka wniosków dowodowych na sprawie. Zmieniłam go na Kancelarię Śledczą. Nie dość, że zdobyli nowe dowody, to wystąpili na sprawie jako świadkowie. Nie sądziłam nawet, że tak można. Jestem bardzo zadowolona i polecam ich usługi.

Malwina Pietrzycka

Korzystałem z usług Kancelarii Śledczej. Profesjonalna obsługa, sumienność i duża elokwencja. Problem z  którym się borykałem został rozwiązany. Nikt wcześniej nie umiał, lub nie chciał mi pomóc. Bardzo dziękuję z wyrazami szacunku szczęśliwy klient.

Przemysław Nowacki

 Działający dla klienta pracownicy Kancelarii przeprowadzają rozmowy, które maja na celu zapoznanie się z problemami, które należy rozwiązać i maja na uwadze dobro społeczne w sytuacjach nieraz bardzo trudnych i wydających się skazanymi na przegraną. Osobiście polecam Państwu usługi tej Kancelarii w ciężkiej drodze sądowej o egzekfowanie swoich praw i tak upragnionej sprawiedliwości, co na pewno wiąże się z naszym poczuciem bezpieczeństwa w tym kraju oraz aby żyło się nam lepiej  

Sylwia Richter

Kiedy mój problem życiowy, wymusił na mnie konieczność skorzystania z usługi adwokata stanęłam przed ogromnym wyborem mecenasów z Poznania. Kancelarii adwokackich czy radcowskich jest od zatrzęsienia. Wówczas zapytałam znajomych czy nie polecą mi kogoś do poprowadzenia mojej sprawy. Dowiedziałam się wtedy o Kancelarii Śledczej. Zapytałam dlaczego mam zdecydować się na usługi właśnie tej kancelarii. W odpowiedzi usłyszałam, że jest jedyną, która potrafi przeprowadzić śledztwo i reprezentować mnie przed sądem.  

Marta z Poznania

W wielką przyjemnością chciałbym podziękować i polecić usługi, które oferuje kancelaria śledcza w Poznaniu. Otrzymałem w pełni profesjonalną obsługę, kompetentne i rzetelne podejście do skomplikowanej sprawy. Szczególnym atutem było duże zaangażowanie i satysfakcjonujące doprowadzenie sprawy do końca, która nie należała to łatwych. Warto podkreślić świetny kontakt telefoniczny jak i mailowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za okazałe wsparcie i pomoc. Z pewnością skorzystam ponownie z Państwa usług, jeżeli nastanie taka potrzeba. Życzę samych sukcesów!

Maciej Bielecki

Polecam współpracę z kancelarią. Rzetelnie, szybko i skutecznie. Mają fajne sposoby na zdobywanie dowodów. Mnie w ciągu tygodnia odzyskali skradziony samochód i jeszcze dostałam odszkodowanie. Ja tam jestem zadowolona.

Krystyna Wilszyńska

Miałam problem w sprawie karnej. Mój wcześniejszy adwokat kosztował mnie fortunę a jedyne co zrobił to złożył kilka wniosków dowodowych na sprawie. Zmieniłam go na Kancelarię Śledczą. Nie dość, że zdobyli nowe dowody, to wystąpili na sprawie jako świadkowie. Nie sądziłam nawet, że tak można. Jestem bardzo zadowolona i polecam ich usługi.

Malwina Pietrzycka

kontakt

Kancelaria Śledcza

 


ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa


+48 531727273
kancelariasledcza@gmail.com

NIP: 9291484963
REGON: 970697493