Wiarygodność partnerska

Kancelaria Śledcza swoimi działaniami obejmuje również intymną sferę życia. Wskazana oferta, przeznaczona jest dla osób mających przeświadczenie, iż partner życiowy swoim postępowaniem nadużył ich zaufania. Problematyka pojętej szeroko zdrady, może być głównym elementem rozpadu związku, pożycia małżeńskiego, czy rodziny. Działania podejmowane przez Kancelarię Śledczą, mają na celu weryfikację wątpliwości we wskazanej materii. Posiadamy również możliwości sprawdzenia wiarygodności partnera. W wyniku zabezpieczonego materiału dowodowego potwierdzamy, lub wykluczamy okoliczności mogące być uznane za dwuznaczne. Ponadto pion prawny kancelarii, przetwarza zebrane materiały na potrzeby postępowania sądowego.

patrz – blog

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


NIP: 9291484963
REGON: 970697493