Usługi śledcze

Władza rodzicielska

 

Delikatna materia, jaką są sprawy rodzinne wymaga profesjonalizmu, rzetelności, zrozumienia, oraz oddania się sprawie. Kancelaria Śledcza prowadzi postępowania w zakresie ustalania ojcostwa, wraz z zabezpieczeniem i analizą materiału genetycznego. Nadzorujemy postanowienia sądowe w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem. Monitorujemy jakość wypełniania orzeczeń sądowych, dotyczących opieki nad małoletnim. Prowadzimy poszukiwania dzieci w sprawach uprowadzeń rodzicielskich.

Wskazana oferta jest odpowiedzią na poczucie niesprawiedliwości, tragedii rodzinnych, czy troski o dobro najmłodszych.

Rozwód

 

Kancelaria Śledcza specjalizuje się w postępowaniach rozwodowych. Połączenie śledczego z prawnikiem to gwarancja właściwej opieki i skutecznego działania. Jesteśmy kancelarią, która na potrzeby prowadzonego postępowania podejmuje środki mające na celu zabezpieczenie dowodowe, majątkowe i osobowe. Swoimi działaniami zapewniamy bezpieczeństwo przed agresją strony przeciwnej. Pozyskujemy materiał dowodowy na potrzeby rozwodu. Chronimy majątek przed zbyciem, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego. W uzasadnionych przypadkach otaczamy opieką również małoletnich przed negatywnymi konsekwencjami procesu rozwodowego.

Kompleksowe działania we wskazanej materii pomagają w podjęciu właściwych decyzji.

patrz - blog

Wiarygodność partnerska

 

Kancelaria Śledcza swoimi działaniami obejmuje również intymną sferę życia. Wskazana oferta, przeznaczona jest dla osób mających przeświadczenie, iż partner życiowy swoim postępowaniem nadużył ich zaufania. Problematyka pojętej szeroko zdrady, może być głównym elementem rozpadu związku, pożycia małżeńskiego, czy rodziny. Działania podejmowane przez Kancelarię Śledczą, mają na celu weryfikację wątpliwości we wskazanej materii. Posiadamy również możliwości sprawdzenia wiarygodności partnera. W wyniku zabezpieczonego materiału dowodowego potwierdzamy, lub wykluczamy okoliczności mogące być uznane za dwuznaczne. Ponadto pion prawny kancelarii, przetwarza zebrane materiały na potrzeby postępowania sądowego.

patrz - blog

Pozyskiwanie dowodów

 

Jednym z celów postępowania dochodzeniowo – śledczego jest taki stan wiedzy, który umożliwi weryfikację określonych informacji. Szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości dysponuje pełną gamą służb, uprawnionych do podejmowania czynności inwigilacyjnych. Pozyskiwanie materiału dowodowego na etapie przedsądowym i późniejszym jest elementarnym zdaniem strony postępowania. Organa państwowe dysponują określonymi instytucjami, które są upoważnione do prowadzenia czynności dochodzeniowych i śledczych. Inaczej jest w przypadku jednostki, która jako strona postępowania nie posiada powyższych możliwości. Kancelaria Śledcza jest odpowiedzią na potrzebę pozyskania materiału dowodowego dla osób prywatnych, oraz instytucji. Łącząc śledczych z prawnikami stworzyliśmy możliwość skutecznego działania w przypadku poczucia niesprawiedliwości, bezsilności, zdrady, oszustwa i innych. Współpracując z zakładami medycyny sądowej prowadzimy działania m.in. w zakresie badań:


 • genetycznych,

 • osmologicznych,

 • mechanoskopijnych,

 • daktyloskopijnych,

 • wariograficznych,

 • balistycznych,

 • innych.


Kolejnym elementem naszych działań jest pozyskiwanie i współpraca z osobowymi źródłami informacji. Prowadzimy także wstępne przesłuchania świadków, oraz weryfikację wiarygodności już złożonych zeznań. Zebrany przez nas materiał poddajemy analizie prawnej, przygotowujemy wnioski dowodowe i w postaci procesowej przekazujemy Zleceniodawcy.

Obserwacje osobowe

 

W ramach prowadzonej działalności, jednym z elementarnych podstaw skutecznego działania, są obserwacje osobowe. Kancelaria Śledcza, wyposażona jest w najnowsze technologie, mające na celu profesjonalny i niezawodny proces inwigilacji. Wskazana oferta, przeznaczona jest jako element działań procesowych oraz celów prywatnych. Kancelaria jest podmiotem uprawnionym do pozyskiwania informacji osobowych. Zebrane materiały przekazujemy Zleceniodawcy z zachowaniem pełnego profesjonalizmu oraz rzetelności zawodowej.

Windykacja

 

Wymiar współczesnej windykacji to dobrze przygotowany zespół prawników, oraz śledczych zajmujących się pozyskaniem informacji o dłużniku. Dochodzenie należności to proces, w którym skuteczność egzekucji zależy od wiedzy, doświadczenia i umiejętności osób prowadzących windykację. Powierzając kancelarii swoje wierzytelności otrzymują Państwo profesjonalną obsługę śledczo – prawną.

Kompleksowość działań to jedyna skuteczna metoda aby odzyskać swoje pieniądze.

Sprawy gospodarcze

 

Współczesna przestępczość uległa znacznej ewolucji. Nagminnym staje się fakt wyłudzeń towarów, oszustw podatkowych, przestępczości bankowej, ubezpieczeniowej czy braku lojalności wobec współkontrahentów. Prowadzenie działalności gospodarczej to zmaganie się ze zjawiskiem niezdrowej konkurencji, czy nieuczciwych pracowników – pracodawców.

Kancelaria Śledcza prowadzi m.in. działania w zakresie:


 • weryfikacji rzetelności pracowniczej (np. pobyt na zwolnieniu lekarskim),

 • kontroli powiązań osobowo – kapitałowych,

 • ustaleń nieujawnionych źródeł dochodu,

 • historii powiązań i przekształceń podmiotu,

 • wiarygodności partnerów biznesowych,

 • inne.

Wykrywanie podsłuchów

 

Najpowszechniejszą, a jednocześnie nielegalną formą zdobywania dowodów, są podsłuchy. To z ich użyciem można uzyskać informacje, jakich nie zdobyłoby się w sposób zgodny z prawem. Wyciek informacji jest zagrożeniem nie tylko dla osób prywatnych, ale również całych przedsiębiorstw, które mogą być stratne z powodu nielegalnej działalności konkurencji.


Bezpieczeństwo firmy


Na wszelkiego rodzaju podsłuchy i ukryte kamery powinni uważać zwłaszcza właściciele firm. Konkurencja bardzo często próbuje wykraść informacje dotyczące działalności danego przedsiębiorstwa i posuwa się do niezgodnych z prawem metod. Może to być poważne zagrożenie, narażające firmy na ogromne straty. Dlatego jednym z najpopularniejszych działań detektywów jest wykrywanie podsłuchów.


W rękach specjalistów


Wykrywanie podsłuchów to jedno z zajęć wyspecjalizowanych informatyków. Przy użyciu sprzętu antypodsłuchowego potrafią zlokalizować kamery, urządzenia GPS czy podsłuchy cyfrowe lub analogowe. Ich wykrycie może stać się materiałem dowodowym w sprawie przed sądem lub policją, ponieważ za takie działania grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Z racji tego, że jest to przestępstwo ścigane na wniosek, a nie z urzędu, zainteresowani sami muszą zadbać o to, aby uzyskać materiał dowodowy w sprawie przeciwko podsłuchującym.


Wykrywanie podsłuchów w trosce o poufność


Również wiele kancelarii adwokackich stosuje wykrywanie podsłuchów. Daje to pewność, że rozmowa przebiega w poufności, a więc zapewnia obu stronom swobodę dialogu. Kancelariasledcza.pl oferuje wykrywanie podsłuchów zarówno na zlecenia dużych przedsiębiorstw, jak i prywatnych osób, które chcą się upewnić, że nie są śledzone przez swoich małżonków czy kogokolwiek innego. Zlecając to zadanie specjalistom, można czuć się w pełni bezpiecznie, a także być pewnym, że właściwe osoby lub przedsiębiorstwa będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


NIP: 9291484963
REGON: 970697493