Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców od zgłoszenia szkody do prawomocnego wyroku sądu.

W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG KANCELARIA:

  • zapewnia pomoc i reprezentację prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych,
  • zapewnia pomoc i reprezentację prawną w sprawach dot. odszkodowań z OC komunikacyjnego, Autocasco, OC przedsiębiorcy, OC za produkt, OC rolnika, OC w życiu prywatnym, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i na życie,
  • reprezentuje ofiary błędów medycznych w procesach przeciwko szpitalom i lekarzom.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G