Dział spadku

Podział majątku wśród spadkobierców często wiąże się ze skrajnymi emocjami i stresem. Profesjonalne wsparcie w zakresie działu spadku może być bardzo pomocne.

Potrzebujesz pomocy w celu ustalenia działu spadku? W Kancelarii Śledczej możemy zająć się przeprowadzeniem działu spadku na drodze sądowej oraz polubownie między spadkobiercami. Nasi prawnicy odpowiedzą Ci na wszystkie pytania związane z działem spadku.

Wypełnij formularz
Ustalenie majątku spadkowego

W Kancelarii Śledczej działamy kompleksowo, zaczynając od ustalenia majątku spadkowego. Na tej podstawie możemy ustalić sprawiedliwy podział spadku pomiędzy spadkobierców zainteresowanych majątkiem.

Podział masy spadkowej

Wspieramy klientów w podziale masy spadkowej pomiędzy wszystkich spadkobierców. Jeśli klient otrzymał cokolwiek od zmarłego przed jego śmiercią, pomniejszymy jego udział w spadku o tę wartość.

Umowny dział spadku

Możemy doprowadzić do umownego działu spadku, czyli polubownej umowy zawartej w zgodzie pomiędzy wszystkimi uprawnionymi spadkobiercami. To znacznie przyśpiesza tok sprawy spadkowej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Kancelaria Śledcza oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną, skoncentrowaną na indywidualnych potrzebach naszych klientów. Nasza misja to zapewnienie wsparcia na każdym etapie postępowania prawnego, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych.

Zespół doświadczonych prawników specjalizuje w prowadzeniu skomplikowanych spraw spadkowych. To pozwala nam na skuteczne reprezentowanie interesów naszych klientów przed sądami oraz innymi instytucjami.

Wyróżniamy się w prowadzeniu spraw dotyczących działu spadku i pomocy spadkobiercom. Zdajemy sobie sprawę, że proces dziedziczenia może być złożony i pełen emocji, dlatego naszym celem jest uproszczenie tego procesu. Oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów między spadkobiercami, doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej oraz pełną reprezentację prawną w postępowaniach spadkowych.

Skontaktuj się z kancelarią

Jak pomagamy w sprawach z podziałem spadku?

Rzetelnie dzielimy masę spadkową
Ustalamy prawo do przejęcia spadku
Wyceniamy majątek spadkowy
Przygotowujemy wniosek o dział spadku

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o dział spadku?

Wniosek o dział spadku jest formalnym dokumentem składanym do sądu w celu podziału majątku pozostawionego przez zmarłego. W jego treści kluczowe jest przedstawienie stanowiska, które wyraża wolę wnioskodawcy odnośnie sposobu podziału spadku, przedmiotów, które chce przejąć na własność oraz kwestii związanych ze spłatami. W przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające, że nieruchomość ta stanowiła własność spadkodawcy.

  • Akt zgonu spadkodawcy
  • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia
  • Wydruk elektronicznej księgi wieczystej lub akt notarialny
  • Dokumenty potwierdzające skład majątku spadkowego
  • Stanowisko wnioskodawcy odnośnie działu spadku
  • Stanowiska innych spadkobierców (jeśli są zgodne)
Napisz do nas

Pomoc w sprawach o dział spadku w 3 krokach

Zobacz, jak działamy w Kancelarii Śledczej. Współpraca z nami to trzy proste kroki.

01
Wstępna rozmowa z klientem

Na początek przeprowadzamy rozmowę z klientem, który chce skorzystać ze wsparcia w dziale spadku. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych informacji o przejmowanym spadku i osobach do niego uprawnionych możemy podjąć dalsze kroki prawne.

02
Ustalenie prawa do spadku

Ustalamy majątek spadkowy oraz weryfikujemy prawa wszystkich osób, które chcą występować w dziale spadku jako spadkobiercy. Skrupulatnie dzielimy spadek na podstawie jego wartości oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

03
Wykonanie działu spadku

Dział spadku możemy wykonać umownie, czyli w ramach umowy pomiędzy spadkobiercami. Druga opcja to sądowy dział spadku, który jest konieczny, jeśli jeden ze spadkobierców nie zgadza się z ustalonym podziałem.

Poznaj opinie osób, które skorzystały z naszej pomocy

Najlepsza kancelaria z którą współpracowałem. Rewelacyjnie załatwiają sprawy. Szybko i skutecznie. Opieka i wsparcie na najwyższym poziomie. Zawsze na czas i do celu. Szanowna Kancelario nie zmieniajcie. Trzymajcie tak dalej. Dziękuję za wszystko. Dzięki Wam wierzę w sprawiedliwość.
Jacek Kapuściński
Ludzie na których można polegać w najcięższych sytuacjach. Podczas rozprawy walczą do samego końca i wytaczają najcięższe działa.
Magdalena Zawisza
Wysoki poziom obsługi. Zapewniają bardzo szybką reakcję na zmiany w postępowaniu, dzięki temu przez cały czas wiedziałam, na czym stoję i jakie są kolejne kroki.
Agnieszka Spenst
Sądzę, że ciężko o bardziej profesjonalną i zaangażowaną obsługę. Korzystałam ze wstępnej pomocy w kilku kancelariach i tutaj zdecydowanie mieli najlepsze podejście. Mam ogromną sympatię do tych ludzi. Polecam
Karolina Borysiuk
Jesteście niesamowici! Traciłam już nadzieję, że których kancelaria podejmie się mojej sprawy, bo byłam w kilku miejscach, gdzie mi odmówiono. Tutaj bez kiwnięcia palcem zainteresowali się moją sprawą i zaplanowali sensowne rozwiązanie, które przyniosło oczekiwane rezultaty.
Monika Mat
Bardzo rzetelni prawnicy, potrafiący wybrnąć nawet z trudnych sytuacji. Mimo skomplikowane sprawy, doprowadzili ją do końca z pozytywnym skutkiem.
Klaudia Bartczak
Profesjonalizm
Terminowość
Dokładność
Zadowolenie klientów

Jak przebiega postępowanie sądowe o dział spadku?

Postępowanie sądowe o dział spadku rozpoczyna się od złożenia wniosku przez jednego z uprawnionych współspadkobierców. Sąd, po wysłuchaniu stanowisk stron, przystępuje do oszacowania wartości majątku spadkowego oraz wyważenia interesów poszczególnych uczestników.

Celem tego etapu jest kompleksowe ustalenie składu spadku, uwzględniając zapisy zwykłe oraz wzajemne roszczenia współspadkobierców dotyczące posiadania przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów.

W trakcie postępowania sądowego sąd rozstrzyga również o ewentualnych nakładach, zasiedzeniu, oraz wszelkich kwestiach związanych z majątkiem spadkowym. Sąd może również wydać postanowienie wstępne, które rozstrzyga spory dotyczące uprawnienia do żądania działu spadku.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania o dział spadku?

Potrzebujesz więcej informacji o dziale spadku? Przygotowaliśmy listę odpowiedzi na najpopularniejsze zagadnienia. Poszukaj istotnych informacji, jeśli jeszcze wahasz się przed skorzystaniem z pomocy prawników w Kancelarii Śledczej.

Dział spadku nie jest obowiązkowy. Spadkobiercy mogą zarządzać majątkiem spadkowym wspólnie przez wiele lat, jeśli nie są w stanie dojść do porozumienia co do zarządzania mieniem.

Dział spadku u notariusza wymaga podpisania aktu notarialnego. To możliwe tylko wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni co do składu majątku, jego wartości oraz podziału poszczególnych składników. Umowa zawarta u notariusza może obejmować tylko bezsporne składniki majątku. W innych sytuacjach dział spadku jest rozstrzygany sądownie.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to dokument sporządzany przez notariusza, który oficjalnie potwierdza, kto jest spadkobiercą po zmarłej osobie oraz jaki udział w majątku przypada każdemu spadkobiercy, mającemu moc prawną w kwestii dziedziczenia.

Potrzebujesz pomocy z działem spadku po zmarłym?

Wypełnij prosty formularz i poczekaj na kontakt ze strony naszych ekspertów. Zajmiemy się Twoją sprawą, zaczynając od wstępnego rozpoznania, a kończąc wsparciu w czasie trwania rozprawy przed sądem.

    W związku z nawiązaniem z nami kontaktu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Śledcza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi Twoje pytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji na podstawie uzasadnionego interesu administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Możesz skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość wysłaną na adres: kancelariasledcza@gmail.com. Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami co do przetwarzania Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności: https://www.kancelariasledcza.pl/polityka-prywatnosci/