Dział spadku

Po ustaleniu kręgu spadkobierców kolejnym krokiem jest podział masy spadkowej - tj. ustalenie co i komu się należy. Jest to najczęściej ta cześć postępowań dot. spadków, która powoduje najwięcej sporów pomiędzy spadkobiercami.

Zgodnie z przepisami przy podziale spadku bierze się pod uwagę darowizny dokonane za życia przez spadkodawcę - najprościej rzecz ujmując zgodnie z polskim prawem jeżeli dana osoba otrzymała już coś od zmarłego przed jego śmiercią to w takiej części powinna otrzymać mniej przy podziale spadku.

Postępowanie to wymaga, by ustalony został skład masy spadkowej - tj. co dokładnie pozostawił po sobie zmarły.

W tych sprawach Kancelaria oferuje poza pełną reprezentacją w postępowaniu działowym także:

  • ustalenia majątku spadkowego - tego co wchodzi w jego skład,
  • pomoc przy oszacowaniu jego wartości, co jest niezbędne przy podziale masy spadkowej.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G