Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentacji księgowej, skarbowej, umów, a także innych dokumentów jest przestępstwem podlegającym karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Obawiasz się o akt oskarżenia za fałszowanie dokumentów? Potrzebujesz pomocy prawnej i wsparcia na sali sądowej podczas rozpraw? Nasza Kancelaria Śledcza może zająć się Twoją sprawą.

Wypełnij formularz
Weryfikacja autentyczności dokumentów

Biegli współpracujący z naszą kancelarią mogą zweryfikować dokumenty zgromadzone w sprawie. Dzięki temu mamy pewność, że zebrane dowody są autentyczne i mogą zostać uznane przez sąd.

Wsparcie w postępowaniach karnych

Zespół Kancelarii Śledczej wspiera kompleksowo klientów w sprawach karnych za przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów. Zajmujemy się zarówno procesem przygotowawczym, jak i sądowym.

Analiza materiału dowodowego

Skrupulatnie weryfikujemy wszystkie dokumenty zgromadzone przez klienta, policję oraz prokuraturę. W ten sposób zyskujemy pełen ogląd sprawy i wiemy, jakie kroki możemy podjąć w dniu rozprawy sądowej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Fałszowanie dokumentów to poważne przestępstwo, które może prowadzić do dalekosiężnych konsekwencji prawnych, zawodowych i osobistych. Polega na celowym wytwarzaniu, przerabianiu lub wykorzystywaniu fałszywych dokumentów w celu wprowadzenia w błąd innych osób lub instytucji.

Prowadzenie spraw związanych z fałszowaniem dokumentów wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawnych oraz bogatego doświadczenia w obronie lub reprezentacji poszkodowanych. 

Nasza Kancelaria Śledcza oferuje wsparcie na każdym etapie postępowania karnego w sprawach dotyczących fałszowania dokumentów. Rozumiemy, że każda sprawa jest unikalna i wymaga indywidualnego podejścia. Nasze doświadczenie oraz szeroka wiedza prawnicza pozwalają nam skutecznie reprezentować interesy naszych klientów.

Skontaktuj się z kancelarią

Jak pomagamy w sprawach za fałszowanie dokumentów?

Reprezentujemy oskarżonego przed sądem
Analizujemy dokumenty z biegłymi
Bierzemy udział w procesie przygotowawczym
Realizujemy postępowanie śledcze

Jak kwalifikowane prawnie jest fałszowanie dokumentów?

Fałszowanie dokumentów stanowi poważne przestępstwo określone w Art. 270 Kodeksu karnego, które polega na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny. Przez podrobienie rozumie się stworzenie dokumentu, który może być uznany za autentyczny, natomiast przerobienie obejmuje zmiany w autentycznym dokumencie, aby nadać mu nową, zmienioną treść. Fałszowanie obejmuje również wypełnianie blankietu opatrzonego cudzym podpisem niezgodnie z wolą podpisanego oraz używanie takiego dokumentu.

  • Podrobienie dokumentu to stworzenie fałszywego dokumentu uznawanego za autentyczny.
  • Przerobienie dokumentu polega na zmianie treści autentycznego dokumentu.
  • Fałszowanie dokumentu może obejmować dodanie, usunięcie lub zmianę zapisów.
  • Użycie podrobionego lub przerobionego dokumentu jest również przestępstwem.
Napisz do nas

Pomoc w sprawach za fałszowanie dokumentów w 3 krokach

Zobacz, jak działamy w Kancelarii Śledczej. Współpraca z nami to trzy proste kroki.

01
Rozmowa z klientem

Na początek zawsze proponujemy rozmowę z klientem - oskarżonym w sprawie za fałszowanie dokumentów. W ten sposób wstępnie zapoznajemy się ze sprawą i ustalamy dalsze kroki działania. Od początku współpracy służymy pełnym doradztwem prawnym i wsparciem śledczych.

02
Weryfikacja dowodów

W sprawach za fałszowanie dokumentów kluczowe są dowody. Bez nich nasi prawnicy ani sąd nie będzie w stanie skrupulatnie rozpatrzyć sprawy i podjąć odpowiednich kroków. Zebrane materiały dowodowe są analizowane przez nasz pion śledczy i prawny.

03
Reprezentowanie klienta

Na koniec, kiedy już znamy całą sprawę i jesteśmy w stanie opracować skuteczną linię obrony, podejmujemy się reprezentowania interesów klienta przed sądem. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich rozprawach klienta i dbamy o jego dobre imię.

Poznaj opinie osób, które skorzystały z naszej pomocy

Najlepsza kancelaria z którą współpracowałem. Rewelacyjnie załatwiają sprawy. Szybko i skutecznie. Opieka i wsparcie na najwyższym poziomie. Zawsze na czas i do celu. Szanowna Kancelario nie zmieniajcie. Trzymajcie tak dalej. Dziękuję za wszystko. Dzięki Wam wierzę w sprawiedliwość.
Jacek Kapuściński
Ludzie na których można polegać w najcięższych sytuacjach. Podczas rozprawy walczą do samego końca i wytaczają najcięższe działa.
Magdalena Zawisza
Wysoki poziom obsługi. Zapewniają bardzo szybką reakcję na zmiany w postępowaniu, dzięki temu przez cały czas wiedziałam, na czym stoję i jakie są kolejne kroki.
Agnieszka Spenst
Sądzę, że ciężko o bardziej profesjonalną i zaangażowaną obsługę. Korzystałam ze wstępnej pomocy w kilku kancelariach i tutaj zdecydowanie mieli najlepsze podejście. Mam ogromną sympatię do tych ludzi. Polecam
Karolina Borysiuk
Jesteście niesamowici! Traciłam już nadzieję, że których kancelaria podejmie się mojej sprawy, bo byłam w kilku miejscach, gdzie mi odmówiono. Tutaj bez kiwnięcia palcem zainteresowali się moją sprawą i zaplanowali sensowne rozwiązanie, które przyniosło oczekiwane rezultaty.
Monika Mat
Bardzo rzetelni prawnicy, potrafiący wybrnąć nawet z trudnych sytuacji. Mimo skomplikowane sprawy, doprowadzili ją do końca z pozytywnym skutkiem.
Klaudia Bartczak
Profesjonalizm
Terminowość
Dokładność
Zadowolenie klientów

Kto odpowiada prawnie za fałszowanie dokumentów?

W Art. 270 § 1 K.K. określono, że odpowiedzialność karną ponosi osoba, która w celu użycia dokumentu jako autentycznego, podrabia lub przerabia dokument, bądź też używa takiego dokumentu jako autentycznego.

To oznacza, że osoba taka musi działać umyślnie, z zamiarem wprowadzenia dokumentu do obiegu prawnego jako prawdziwego, mimo że jest on fałszywy. W tym kontekście, przestępstwo to obejmuje zarówno fizyczne przerobienie istniejącego dokumentu, jak i stworzenie całkowicie nowego, fałszywego dokumentu.

Kodeks Karny przewiduje odpowiedzialność za wypełnianie blankietu opatrzonego cudzym podpisem niezgodnie z wolą podpisanego oraz na jego szkodę, a także za używanie takiego dokumentu.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania o pomoc w sprawach za fałszowanie dokumentów?

Potrzebujesz więcej informacji o prowadzeniu spraw za fałszowanie dokumentów? Przygotowaliśmy listę odpowiedzi na najpopularniejsze zagadnienia. Poszukaj istotnych informacji, jeśli jeszcze wahasz się przed skorzystaniem z pomocy prawników w Kancelarii Śledczej.

Podrobienie dokumentu polega na stworzeniu fałszywego dokumentu, który sprawia wrażenie autentycznego, na przykład poprzez podrobienie podpisu, tak aby wyglądał jak od konkretnej osoby. Przerobienie dokumentu oznacza nieautoryzowane zmiany w treści już istniejącego, autentycznego dokumentu, takie jak skreślenia, dopiski, czy wymazywanie tekstu.

Zgodnie z Art. 115 § 14 Kodeksu Karnego, dokument oznacza każdy przedmiot lub zapisany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo lub który stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Obejmuje to zarówno formy papierowe, jak i elektroniczne, takie jak pliki tekstowe czy audio.

Potrzebujesz pomocy w sprawach za fałszowanie dokumentów?

Wypełnij prosty formularz i poczekaj na kontakt ze strony naszych ekspertów. Zajmiemy się Twoją sprawą, zaczynając od wstępnego rozpoznania, a kończąc wsparciu w czasie trwania rozprawy przed sądem.

    W związku z nawiązaniem z nami kontaktu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych jest Kancelaria Śledcza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi Twoje pytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji na podstawie uzasadnionego interesu administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Możesz skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość wysłaną na adres: kancelariasledcza@gmail.com. Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami co do przetwarzania Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności: https://www.kancelariasledcza.pl/polityka-prywatnosci/