Kancelaria Śledcza

Fałszowanie dokumentów

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Należy mieć na uwadze, że karane jest nie tylko podrobienie dokumentu, ale także samo posłużenie się podrobionym dokumentem

W przypadku tego czynu karalne jest nawet samo przygotowanie do jego popełnienia. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • kompleksową reprezentację w postępowaniu karnym (przygotowawczym oraz w procesie),
  • możliwości weryfikacji autentyczności dokumentów przez biegłego,
  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości,
  • analiza zebranego materiału dowodowego przez pion śledczy oraz prawny kancelarii.