Kancelaria Śledcza

Groźba karalna

Zgodnie z art. 190 § 1 kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej podlega karze. Warunkiem koniecznym do popełnienia tego przestępstwa jest, że groźba wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Za przestępstwo to można zostać skazanym na karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy pamiętać, że ściganie za to przestępstwo następuje na wniosek pokrzywdzonego - tj. warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, która nam groziła jest nie tylko zgłoszenie tego faktu na Policji, ale także złożenie odpowiedniego wniosku - bez tego Policja nie będzie prowadzić postępowania.

Jeżeli pod Twoim adresem kierowane były groźby karalne Kancelaria zapewnia:

  • pełną obsługę prawną zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym,
  • usługi w zakresie zbierania materiału dowodowego.

Jeżeli postawiono wobec Ciebie zarzut kierowania pod czyimś adresem gróźb karalnych Kancelaria:

  • zapewni Ci obronę na wszystkich etapach postępowania,
  • dokona weryfikacji dowodów zebranych przez Policję.