Jazda pod wpływem alkoholu

W zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu we krwi jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem bądź wykroczeniem. W przypadku tego pierwszego prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg alkoholu na dm3 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub przekracza 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W takiej sytuacji Sąd ma obecnie obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata - dotyczy to na pewno kategorii pojazdów, którym sprawca poruszał się w chwili czynu.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • weryfikację wyników urządzeń użytych do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu pod kątem posiadanych atestów,
  • pełną reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • możliwość zweryfikowania wyników laboratoryjnych krwi przez biegłych,
  • negocjowanie z osobą prowadzącą postępowanie wymiaru kary w celu szybszego zakończenia postępowania.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G