Kancelaria Śledcza

Jazda pod wpływem alkoholu

W zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu we krwi jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem bądź wykroczeniem. W przypadku tego pierwszego prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg alkoholu na dm3 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub przekracza 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W takiej sytuacji Sąd ma obecnie obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata - dotyczy to na pewno kategorii pojazdów, którym sprawca poruszał się w chwili czynu.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • weryfikację wyników urządzeń użytych do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu pod kątem posiadanych atestów,
  • pełną reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • możliwość zweryfikowania wyników laboratoryjnych krwi przez biegłych,
  • negocjowanie z osobą prowadzącą postępowanie wymiaru kary w celu szybszego zakończenia postępowania.