Kradzież rozbójnicza

Zgodnie z art. 281 kodeksu karnego ten, kto po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • próba odzyskania utraconego mienia,
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości,
  • analiza przez biegłych (współpracujących z kancelarią) materiałów dowodowych zabezpieczonych w sprawie.
  • weryfikacja zebranych dowodów w sprawie przez prawników oraz śledczych z kancelarii,

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G