Kancelaria Śledcza

Kradzież rozbójnicza

Zgodnie z art. 281 kodeksu karnego ten, kto po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • próba odzyskania utraconego mienia,
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości,
  • analiza przez biegłych (współpracujących z kancelarią) materiałów dowodowych zabezpieczonych w sprawie.
  • weryfikacja zebranych dowodów w sprawie przez prawników oraz śledczych z kancelarii,