Kancelaria Śledcza

Kradzież z włamaniem

Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • próba odzyskania utraconego mienia,
  • reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wzmocnienie ustaleń organów ścigania,
  • analiza przez biegłych (współpracujących z kancelarią) ustaleń poczynionych w drodze prowadzonego dochodzenia.
  • pełna analiza materiału dowodowego zebranego na etapie przygotowawczym jak i sądowym,