Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów prawnych, w tym w zakresie:

  • tworzenia spółek,
  • likwidacji przedsiębiorstw,
  • bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym obsługi prawnej organów spółek,
  • doradztwa przy transakcjach dotyczących udziałów lub akcji spółek,
  • ochrony praw związanych z know-how, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi, prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
  • reprezentacji spółek w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym, naprawczym oraz restrukturyzacyjnym,
  • opracowywania dokumentacji korporacyjnej z uwzględnieniem umów, statutów oraz regulaminów,
  • zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników oraz uchwał organów spółki.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G