Kancelaria Śledcza

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. O udzieleniu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego orzeka Sąd na posiedzeniu.

Kancelaria świadczy usługi we wszystkich rodzajach postępowań przewidzianych po wydaniu prawomocnego wyroku.