Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. O udzieleniu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego orzeka Sąd na posiedzeniu.

Kancelaria świadczy usługi we wszystkich rodzajach postępowań przewidzianych po wydaniu prawomocnego wyroku.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G