Kancelaria Śledcza

Odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (tj. m.in, z uwagi na chorobę skazanego, chorobę członka rodziny skazanego, pozostawienie rodziny skazanego bez środków do życia).

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • pozyskanie materiału dowodowego służącego do uzyskania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • weryfikacja akt sprawy oraz pełna reprezentacja przed sądem jak również postępowaniu odwoławczym,
  • weryfikacja przez biegłych sądowych (współpracujących z kancelarią) dowodów służących w postępowaniu sądowym.