Kancelaria Śledcza

Co zrobić, kiedy otrzymaliśmy pozew o eksmisję? Czy wyrzucenie z lokalu zawsze jest nieuniknione? Nie zawsze. Warto wiedzieć kto i kiedy może powołać się na tzw. okres ochronny lokatorów oraz kiedy przysługuje lokal socjalny.

 

 

Okres ochronny przed eksmisją – co to?

Okres ochronny lokatorów to wyznaczony przepisami prawa czas w roku, kiedy lokatorów nie można wyrzucić z mieszkania. Ściślej mówiąc, to czas, kiedy bezwzględnie nie można dokonać eksmisji osoby, która nie posiada prawa do lokalu socjalnego lub której gmina nie może zapewnić pomieszczenia zastępczego. Warto przypomnieć, że w świetle niedawno zmienionych przepisów polskiego prawa, generalnie, bez względu na okres ochronny, eksmisja „na bruk” jest niemożliwa (choć są wyjątki, o czym niżej).

Od kiedy jest okres ochronny przed eksmisją?

Prawo ściśle określa od kiedy jest okres ochronny przed eksmisja. Okres ochronny lokatorów według ustawy o ochronie lokatorów trwa od 1 listopada do 31 marca.

Kogo nie można eksmitować niezależnie od trwania okresu ochronnego?

Co do zasady, w przypadku eksmisji, okres ochronny dotyczy osób, którym nie wskazano lokalu socjalnego, do którego mogą się przenieść. Powinna to zrobić gmina. Jeśli tak się nie stało, to eksmisja lokatora jest niemożliwa.

Lokal socjalny zawsze przysługuje pewnym grupom osób, co w praktyce oznacza, że nie można eksmitować ich niezależnie od trwania okresu ochronnego. Komu przysługuje mieszkanie socjalne i kogo nie można eksmitować?

  • Kobiet w ciąży,
  • małoletnich,
  • niepełnosprawnych,
  • ubezwłasnowolnionych (całkowicie, jak i częściowo) oraz osób sprawujących nad nimi opiekę i wspólnie z nią zamieszkujących,
  • obłożnie chorych,
  • emerytów i rencistów

Jednak od tej zasady są wyjątki, w których możliwa jest eksmisja „na bruk”. Dzieje się tak, gdy pozew o eksmisję dotyczył osób stosujących przemoc w rodzinie, osób rażąco lub uporczywie wykraczających przeciwko porządkowi domowemu albo przez niewłaściwe zachowanie czyniących uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Kolejny przypadek dotyczy sytuacji, w której lokal został przez eksmitowanego zajęty bez tytułu prawnego.

Nie podlega pod okres ochronny eksmisja związana z najmem okazjonalnym.

Kiedy nie da się zatrzymać eksmisji – wniosek o przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji

W przypadku każdej sprawy o eksmisję, sąd z urzędu musi orzec, czy danej osobie przysługuje mieszkanie socjalne, więc wniosek o przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji nie jest potrzebny podczas rozprawy sądowej. Należy jednak jak najdokładniej udowodnić, że takie prawo się należy. Pomóc mogą w tym prawnicy z Kancelarii Śledczej. Jeśli sąd przyzna prawo do lokalu socjalnego, to eksmisja lokatora jest niemożliwa dopóki gmina takiego lokalu nie zapewni.

Jeśli sąd przyznał prawdo do lokali socjalnego, to z wnioskiem o przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji i orzeczeniem sądu możemy zgłosić się do gminy.

Bez względu na grożącą eksmisję, z wnioskiem o przyznanie lokalu socjalnego do gminy mogą zgłosić się osoby, których sytuacja materialna jest zła i z jakiegoś powodu straciły dotychczasowe mieszkanie.

Jak wypełnić wniosek o mieszkanie socjalne?

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego należy złożyć na druku przygotowanym przez gminę. Wnioski takie dostępne są w odpowiednich jednostkach gmin. Należy dokładnie i zgodnie z prawdą wypełnić wszystkie pola wskazane we wniosku. Często wymagana jest podanie uzasadnienia. Wniosek należy podpisać. Jak wypełnić wniosek o mieszkanie socjalne mogą pomóc urzędnicy oraz prawnicy z Kancelarii Śledczej.

Eksmisja to często zawiła i długotrwała procedura, od której występuje wiele wyjątków. Jeżeli zachodzi obawa, że możemy zostać usunięci z lokalu, warto wiedzieć, kiedy eksmitować nie można i komu przysługuje prawo do lokalu socjalnego po eksmisji.