Paserstwo

Nabywanie oraz pomaganie w zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą przestępstwa bądź też pomaganie w jej ukryciu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwo to można popełnić także nieumyślnie tj. jego sprawca nie musi wiedzieć o tym, że rzecz którą kupił /przechowuje pochodzi z przestępstwa, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że osoba ta powinna przypuszczać, że dana rzecz została pozyskana za pomocą przestępstwa.

Kancelaria zapewnia:

  • reprezentację w postępowaniu karnym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego,
  • weryfikację materiału dowodowego zebranego przez organy ścigania w toku postępowania.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

[recaptcha]