Kancelaria Śledcza

Paserstwo

Nabywanie oraz pomaganie w zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą przestępstwa bądź też pomaganie w jej ukryciu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwo to można popełnić także nieumyślnie tj. jego sprawca nie musi wiedzieć o tym, że rzecz którą kupił /przechowuje pochodzi z przestępstwa, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że osoba ta powinna przypuszczać, że dana rzecz została pozyskana za pomocą przestępstwa.

Kancelaria zapewnia:

  • reprezentację w postępowaniu karnym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego,
  • weryfikację materiału dowodowego zebranego przez organy ścigania w toku postępowania.