Kancelaria Śledcza

Posiadanie narkotyków

Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera katalog substancji, których posiadanie podlega karze.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • analizę przez biegłych (współpracujących z kancelarią) dowodów w sprawie,
  • weryfikację materiału dowodowego zabezpieczonego w postępowaniu karnym przez zawodowych śledczych z kancelarii,
  • pełną obsługę prawną w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym.