Kancelaria Śledcza

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie to prowadzone jest przez komornika a jego stronami są wierzyciel oraz dłużnik. W postępowaniu tym zarówno jedna jak i druga stroną powinny korzystać z pomocy pełnomocnika. W przypadku wierzyciela daje to gwarancję, że postępowanie zakończy się szybciej, a komornik wyegzekwuje należny dług. W przypadku dłużnika pełnomocnik zapewnia, że komornik prowadzący postępowanie nie będzie naruszał żadnych przepisów dochodząc należności.

Kancelaria zapewnia nie tylko fachową reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego, w tym przed sądem np. w sprawach ze skargi na czynności komornika, ale także ma możliwość prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia majątku dłużnika, z którego komornik będzie mógł prowadzić egzekucję.