Postępowanie wykonawcze

Po prawomocnym skazaniu jeszcze przed rozpoczęciem odbywania kary bądź też już w trakcie odbywania kary również konieczne jest skorzystanie z fachowego pełnomocnika. Zgodnie z polskim prawem osoba skazana może m.in. ubiegać się o:

  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
  • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G