Kancelaria Śledcza

Postępowanie wykonawcze

Po prawomocnym skazaniu jeszcze przed rozpoczęciem odbywania kary bądź też już w trakcie odbywania kary również konieczne jest skorzystanie z fachowego pełnomocnika. Zgodnie z polskim prawem osoba skazana może m.in. ubiegać się o:

  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
  • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.