Kancelaria Śledcza

Powołanie do dziedziczenia

Zgodnie z przepisami, jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy - tj. wg. ściśle określonego w kodeksie cywilnym porządku związanego ze stopniem pokrewieństwa. Masą spadkową jest wszystko to co pozostawił po sobie zmarły - zarówno majątek jak i długi.

W przypadku pozostawienia przez zmarłego testamentu, zgodnie z zasadą honorowania woli testatora, dziedziczenie odbywa się we wskazany w pozostawionym dokumencie sposób. W testamencie można nie tylko powołać kogoś do spadku (kto nie dziedziczyłby na podstawie ustawy), ale także wydziedziczyć danego członka rodziny, dokonać zapisu, czy też wydać polecenie spadkowe.

W przypadku jeżeli osoba, która dziedziczyłaby na podstawie ustawy (tj. krewny) nie została uwzględniona w testamencie ani nie została ona wydziedziczona ma ona prawo do zachowku tj. pewnej „gwarantowanej” jej przez prawo części majątku zmarłego.

Nie zawsze jednak dziedziczenie powoduje dla spadkodawców przysporzenie majątkowe, gdyż możliwym jest także odziedziczenie długu.

Stwierdzenie nabycia spadku może odbyć się w sądzie bądź przed notariuszem.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • reprezentacji we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z nabyciem spadku,
  • uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o nabyciu zadłużonego spadku,
  • pomocy w przygotowaniu dokumentów przy dokonywaniu stwierdzania nabycia spadku przed notariuszem,
  • uzyskania należnego po zmarłym zachowku,
  • zweryfikowania prawdziwości pozostawionego testamentu pod kątem jego autentyczności,
  • prowadzenia postępowania w zakresie pozyskania materiałów dowodowych związanych z tym, czy istniały faktyczne podstawy do wydziedziczenia.
  • uniknięcia odziedziczenia długu,