Kancelaria Śledcza

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary. Tak jak w przypadku odroczenia wykonania kary skazany może wnioskować o udzielnie mu przerwy jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (tj. z uwagi na chorobę skazanego, chorobę członka rodziny skazanego, pozostawienie rodziny skazanego bez środków do życia).

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • pozyskanie materiału dowodowego służącego do uzyskania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • weryfikacja akt sprawy oraz pełna reprezentacja przed sądem jak również postępowaniu odwoławczym,
  • weryfikacja przez biegłych sądowych (współpracujących z kancelarią) dowodów służących w postępowaniu sądowym.