Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary. Tak jak w przypadku odroczenia wykonania kary skazany może wnioskować o udzielnie mu przerwy jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (tj. z uwagi na chorobę skazanego, chorobę członka rodziny skazanego, pozostawienie rodziny skazanego bez środków do życia).

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • pozyskanie materiału dowodowego służącego do uzyskania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • weryfikacja akt sprawy oraz pełna reprezentacja przed sądem jak również postępowaniu odwoławczym,
  • weryfikacja przez biegłych sądowych (współpracujących z kancelarią) dowodów służących w postępowaniu sądowym.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G