Rozbój

Przestępstwo rozboju polega na dokonaniu kradzieży przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Sprawca takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości,
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • weryfikacja zebranych dowodów w sprawie przez prawników oraz śledczych z kancelarii,
  • analiza przez biegłych (współpracujących z kancelarią) materiałów dowodowych zabezpieczonych w sprawie.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G