Kancelaria Śledcza

Rozbój

Przestępstwo rozboju polega na dokonaniu kradzieży przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Sprawca takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości,
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • weryfikacja zebranych dowodów w sprawie przez prawników oraz śledczych z kancelarii,
  • analiza przez biegłych (współpracujących z kancelarią) materiałów dowodowych zabezpieczonych w sprawie.