Rozwód i separacja

Z separacją mamy do czynienia wówczas jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia - wówczas każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja nie skutkuje zakończenim małżeństwa, a małżonkowie mogą w każdej chwili zwrócić się do sądu o zniesienie separacji.

Rozwód może zostać orzeczony jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami - po orzeczeniu rozwodu małżeństwo przestaje istnieć. Orzeczenie rozwodu może nastąpić:
        1) z wyłącznej winy jednego z małżonków,
        2) z winy obojga małżonków,
        3) bez orzekania o winie.

W przypadku chęci uzyskania rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka koniecznym jest udowodnienie, że to właśnie zachowanie tego drugiego małżonka doprowadziło do rozkładu pożycia.

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka także o kwestiach dot.:
        1) opieki nad dziećmi,
        2) alimentach na dzieci,
        3) alimentach na drugiego małżonka.

KANCELARIA W TEGO TYPU SPRAWACH OFERUJE

  • prowadzenie czynności dochodzeniowo – śledczych mających na celu zebranie oraz pozyskanie materiału dowodowego niezbędnego w postępowaniu rozwodowym,
  • powołanie biegłych sądowych (współpracujących z kancelarią) w zakresie weryfikacji oraz uzyskanie opinii dla potrzeb procesu,
  • opieka fizyczna oraz psychologiczna w trakcie postępowania procesowego,
  • ochrona przed agresją współmałżonka oraz przykrymi następstwami rozwodu.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

[recaptcha]