Kancelaria Śledcza

W Polsce wciąż utrzymuje się wysoka liczba rozwodów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 i 2017 r. łącznie rozwiodło się ponad 100 tysięcy par. System prawny w naszym kraju obejmuje dwa sposoby rozwodu – z orzeczeniem o winie lub za porozumieniem stron. Zobacz, co daje orzekanie o winie i czy opłaca się o nie walczyć.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, wydając wyrok rozwodowy może orzec o winie tylko jednego ze współmałżonków, obojga z nich albo zrezygnować z orzekania o winie którejkolwiek ze stron (na wyraźny wniosek zainteresowanych).

Orzeczenie o winie powoduje poważne konsekwencje prawne. Małżonek winny rozpadu pożycia małżeńskiego nie może wnieść o rozwiązanie małżeństwa. Jeśli sąd orzeknie o winie małżonka, który wniósł pozew, rozwód będzie niedopuszczalny – chyba, że zgodzi się na niego małżonek niewinny albo jeśli utrzymanie małżeństwa byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie żony albo męża wpływa na losy wspólnego majątku, opieki nad dziećmi, generuje obowiązek zapłaty alimentów oraz pokrycia kosztów procesu.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

 

Rozwód z orzeczeniem o winie kreuje w sferze poszkodowanego małżonka pewne przywileje, które stają się obowiązkiem dla małżonka winnego rozpadu małżeństwa.

Orzeczenie o winie jednego z małżonków nie musi, ale może mieć istotny wpływ na kwestię władzy rodzicielskiej. Orzeczenie samo w sobie nie powoduje utraty albo ograniczenia praw rodzicielskich. Nakłada jednak na sąd obowiązek zbadania, czy winny rozpadu pożycia małżeńskiego rodzic jest w stanie dalej wykonywać swoje obowiązki rodzicielskie.

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku, to te dwie kwestie nie oddziałują na siebie. Jednak w momencie, gdy przyczyną rozwodu jest uzależnienie małżonka od alkoholu lub hazardu, trwonienie wspólnego majątku lub nieprzyczynianie się do jego powiększenia, sąd może orzec o nierównym podziale majątku na rzecz poszkodowanego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

 

Zgodnie z treścią art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, na żądanie niewinnego małżonka, może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Dzieje się tak wtedy, gdy po rozwodzie sytuacja materialna małżonka poszkodowanego istotnie się pogorszyła. Nie oznacza to jednak, że musi on znajdować się w niedostatku. Przepis wyraźnie wskazuje, że winny małżonek ma obowiązek płacenia alimentów nawet wówczas, gdy niewinny małżonek nie znajduje się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego przez poszkodowanego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa?

 

Przed wydaniem orzeczenia o winie jednego lub obojga małżonków, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. Zazwyczaj wyznacza kilka terminów rozpraw, na które wzywani są świadkowie mający dowodzić racji współmałżonków.

Nie da się precyzyjnie określić czasu trwania postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie. Rozprawy odbywają się w odstępach kilkumiesięcznych, często półrocznych. Zakładając, że sąd wyznaczy tylko dwie rozprawy, orzeczenie zapadnie w terminie roku od wszczęcia całego postępowania. To jednak bardzo optymistyczny scenariusz. Postepowania dowodowe w sprawach rozwodowych są trudne – wiążą się z ujawnianiem delikatnych spraw. Z tego powodu sądy często odraczają rozprawy, co powoduje przeciąganie procedury na długie lata.

Rozwód z orzeczeniem o winie – koszty

 

Kto płaci za rozwód z orzekaniem o winie? Małżonek uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego koszty prowadzenia procesu pokrywa strona przegrana.

Rozwód – co daje orzekanie o winie? Podsumowanie

 

Zastanawiając się, kiedy wybrać rozwód z orzeczeniem o winie, a kiedy rozwód bez orzekania o winie, należy wziąć pod uwagę wszelkie plusy i minusy obu rozwiązań.

Poszkodowanemu małżonkowi rozwód z orzeczeniem o winie pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów procesowych oraz uzyskać od winnego małżonka alimenty, ułatwi utrzymanie władzy rodzicielskiej, a także może wpłynąć na korzystny podział wspólnego majątku. Istotną wadą tego rozwiązania jest jednak czas jego trwania oraz związane z tym nerwy.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to rozwiązanie dobre dla pokrzywdzonych osób, które mają wyraźne powody, aby domagać się w sądzie swoich praw. Jeśli jednak rozstanie jest wspólną decyzją małżonków, lepszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie.