Kancelaria Śledcza

Piękny ślub i huczne wesele nie zawsze kończą się pomyślnie. Coraz więcej małżeństw boryka się z problemami, które ostatecznie prowadzą do rozwodu. Polskie prawo zakłada możliwość rozwiedzenia się za porozumieniem stron albo z orzeczeniem o winie. Które rozwiązanie jest bardziej korzystne?

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie, a kiedy rozwód bez orzekania o winie?

Przed podjęciem decyzji musisz wiedzieć o konsekwencjach obu tych rozwiązań.

Rozwód z orzeczeniem o winie to rozwiązanie dedykowane osobom, które są zdeterminowane walczyć w sądzie o swoje prawa. Przygotuj się na kilkuletnia batalię usłaną długimi rozprawami, które będą kosztować Cię wiele nerwów. Ale wygranie takiego sporu niesie ze sobą wiele korzyści. Co daje orzekanie o winie? Alimenty, władzę rodzicielską nad dzieckiem, zwolnienie z obowiązku zapłaty kosztów procesu.

Rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków stanowi prostsze rozwiązanie. Sąd nie musi nikomu udowadniać winy za rozpad pożycia małżeńskiego, w związku z czym cała procedura przebiega dużo sprawniej. Skorzystaj z tego rozwiązania, jeśli rozstanie jest waszą wspólną decyzją.

Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

 

Jednym z głównych powodów, dla którego ludzie decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie, są alimenty. Stosownie do art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek, wobec którego orzeczono winę za rozpad pożycia małżeńskiego ma obowiązek płacenia alimentów na rzecz pokrzywdzonego małżonka – oczywiście jeśli sąd takowe na jego żądanie zasądził. Takie alimenty przyznawane są pod jednym warunkiem – kiedy w wyniku rozwodu sytuacja majątkowa pokrzywdzonego małżonka wyraźnie się pogorszyła. Pogorszenie sytuacji majątkowej nie jest jednak tożsame z pozostawaniem w niedostatku.

Rozwód bez orzeczenia o winie a alimenty

 

Stosownie do treści art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli małżonek, wobec którego nie orzeczono wyłącznej winy za rozpad pożycia małżeńskiego, znajduje się w niedostatku, ma prawo żądać od rozwiedzionego małżonka środków na pokrycie swoich niezbędnych potrzeb. Granicą tego obowiązku są możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dziecko

 

Podczas rozprawy zostanie rozstrzygnięta także kwestia zasądzenia alimentów na dziecko, nawet jeśli zdecydowałeś się na rozwód bez orzekania o winie. Strona domagająca się alimentów powinna złożyć wniosek o uregulowanie spraw dotyczących finansowego pokrywania potrzeb wspólnych dzieci.

Rozwód bez orzekania o winie – koszt procesu

 

Kto płaci za rozwód bez orzekania o winie? Powód, czyli osoba wnosząca pozew do sądu. Koszt takiego pozwu to wydatek 600 zł. A kto płaci za rozwód z orzekaniem o winie? Przegrany, czyli małżonek, który został uznany jedynym winnym rozpadu pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie – czy można zmienić na orzekanie o winie?

 

Czasem zdarza się, że po rozpoczęciu procesu stanowisko stron zaostrza się. Pojawiają się spory, których nie da rozwiązać się kompromisem, a jedynym wyjściem wydaje się zmiana powództwa z porozumienia stron na orzekanie o winie. Czy jest to możliwe?

Tak, strona na każdym etapie postępowania – także w II instancji – ma prawo do zmiany treści powództwa. Obejmuje to także sytuacje odwrotną, gdy strony chcą zrezygnować z orzekania o winie na rzecz porozumienia stron.

Rozwód z alkoholikiem bez orzekania o winie – czy to dobre rozwiązanie?

 

Alkoholizm jest częstą przyczyną rozwodów. Pomimo tego, że rozwód bez orzekania o winie jest szybszym rozwiązaniem na pozbycie się ze swojego otoczenia toksycznej osoby, w przypadku problemu alkoholowego warto zastanowić się nad rozwodem z orzeczeniem o winie.

Sąd wprawdzie będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe, ale wina małżonka nadużywającego alkoholu nie będzie trudna do udowodnienia. A korzyścią z takiego rozwiązania małżeństwa może być korzystniejszy dla poszkodowanego małżonka podział wspólnego majątku.

Zastanawiasz się nad wyborem – rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód za porozumieniem stron? Koszt tej decyzji nie ogranicza się tylko do pieniędzy, ale także stresu i nerwów, które trzeba poświęcić na przejście całej procedury. Jeśli nie jesteś skonfliktowany ze swoim małżonkiem, wybierz formę bez orzekania o winie. W razie konieczności, w każdej chwili będziesz mógł zmienić powództwo.