Spowodowanie wypadku

Przestępstwo to polega na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowaniu na skutek tego naruszenia nieumyślnie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, jeśli jednak w wyniku wypadku doszło do śmierci osoby bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kara może wynieść aż do 8 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli zarzucono Ci sprawstwo takiego przestępstwa Kancelaria zapewnia:

  • reprezentację zarówno w postępowaniu przygotowawczym (tj. prowadzonym przez prokuratora) oraz w postępowaniu przed sądem, w tym negocjowanie z organem prowadzącym postępowanie wymiaru kary w przypadku zdecydowania przez klienta na dobrowolne poddanie się karze,
  • analizę i weryfikację materiału dowodowego zebranego przez organ prowadzący postępowanie,
  • poszukiwanie, zbieranie i zabezpieczenie dowodów dla klienta do sprawy.

W przypadku osób pokrzywdzonych na skutek wypadku kancelaria zapewnia:

  • reprezentację w postępowaniu karnym - na etapie postępowania przygotowawczego jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz na etapie sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Niezależnie od powyższego Kancelaria specjalizuje się także w odchodzeniu odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G