Kancelaria Śledcza

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne obejmują swoim zakresem sprawy związane z:

  • ustaleniem rodzicielstwa,
  • opieką nad dzieckiem - ustaleniem kontaktów, zmianą już ustalonych kontaktów,
  • alimentami na dziecko bądź też małżonka, w tym ustaleniem obowiązku alimentacyjnego, zmianą wysokości ustalonych alimentów, ustaleniem wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • spraw majątkowych - w tym w szczególności ustaleniem rozdzielności majątkowej oraz podziałem majątku.

KANCELARIA W TEGO TYPU SPRAWACH OFERUJE:

  • poszukiwania małoletnich przy porwaniach rodzicielskich,
  • kontrola i nadzór nad spotkaniami rodzica z dzieckiem,
  • regulacja kontaktów rodzicielskich,
  • pozyskanie informacji o stanie majątkowym rodzica,