Stalking

Stalking to inaczej uporczywe nękanie innej osoby przez co czuje się ona zagrożona bądź też nękanie istotnie naruszające prywatność tej osoby. Kara za ten czyn to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • pełną ochronę śledczo – dochodzeniową, fizyczną oraz prawną ofierze stalkingu,
  • weryfikację słuszności stawianych zarzutów,
  • pozyskanie materiału dowodowego na potrzeby prowadzącego postępowania,
  • wsparcie psychologiczne przez biegłych sądowych z zakresu psychologii oraz psychiatrii,
  • analizę akt sprawy,
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G