Kancelaria Śledcza

Usługi dla pracodawców

Kancelaria zapewnia pełną obsługę pracodawcy pod kątem przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę. Kancelaria ma także możliwość prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia, czy pracownik nie naruszył panujących u pracodawcy zasad.

Ponadto, Kancelaria zapewnia pełną reprezentację pracodawcy we wszystkich sporach cywilnych (dot. np. odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę) oraz karnych tj. spraw o naruszenie praw pracowniczych.