Usługi dla pracodawców

Kancelaria zapewnia pełną obsługę pracodawcy pod kątem przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę. Kancelaria ma także możliwość prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia, czy pracownik nie naruszył panujących u pracodawcy zasad.

Ponadto, Kancelaria zapewnia pełną reprezentację pracodawcy we wszystkich sporach cywilnych (dot. np. odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę) oraz karnych tj. spraw o naruszenie praw pracowniczych.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G