Usługi dla pracowników

Jednym z częstszych problemów, jakie pracownicy mają ze swoim pracodawcą są problemy związane z wypowiedzeniem / rozwiązaniem umowy o pracę niezgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz naruszenia praw pracowniczych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • weryfikację przedłożonych pracownikowi przez pracodawcę umów,
  • reprezentowania pracownika w postępowaniu karnym jako pełnomocnika osoby pokrzywdzonej w sprawie przeciwko pracodawcy,
  • reprezentowania interesu pracownika w postępowaniach przez sądem pracy,
  • możliwość prowadzenia postępowania w zakresie zbierania dowodów niezbędnych w procesie przeciwko pracodawcy.

W przypadku pracowników kancelaria oferuje ponadto to usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

[recaptcha]