Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po odbyciu połowy zasądzonej kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie może zostać zastosowane wobec skazanego, co do którego istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna.


KANCELARIA W TEGO TYPU SPRAWACH OFERUJE

  • pozyskanie materiału dowodowego służącego do uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • weryfikacja akt sprawy oraz pełna reprezentacja przed sądem jak również postępowaniu odwoławczym,
  • weryfikacja przez biegłych sądowych (współpracujących z kancelarią) dowodów służących w postępowaniu sądowym.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

[recaptcha]