Kancelaria Śledcza

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po odbyciu połowy zasądzonej kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie może zostać zastosowane wobec skazanego, co do którego istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • pozyskanie materiału dowodowego służącego do uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • weryfikacja akt sprawy oraz pełna reprezentacja przed sądem jak również postępowaniu odwoławczym,
  • weryfikacja przez biegłych sądowych (współpracujących z kancelarią) dowodów służących w postępowaniu sądowym.