Kancelaria Śledcza

Mężczyzna o imieniu Rafał będący właścicielem hotelu we Wrocławiu staje się ofiarą rozboju. W wyniku próby przejęcia jego lokalu zostaje brutalnie pobity. Napastnicy próbują przejąć biznes wraz z dobrami, które posiadał tj. samochodem, pieniędzmi, telefonami itp. W wyniku napaści poszkodowany trafia do szpitala, gdzie udzielono pomocy medycznej wraz z zaopatrzeniem ran powstałych w skutek napaści. W wyniku czynności dochodzeniowo – śledczych Policja ustaliła, iż w przedmiotowym rozboju brał udział m.in. wspólnik Pana Rafała, oraz jego konkubina. Na wniosek poszkodowanego wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie.

Dwa dni po wskazanym zdarzeniu, na terenie centrum miasta zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Jak ustalono były to zwłoki konkubiny wspólnika Pana Rafała, która brała udział w rozboju. Śledztwo pod nadzorem Prokuratury prowadzi miejscowa Policja.
W toku czynności śledczych, na wniosek Pana Rafała zostaje zatrzymany jeden ze sprawców napadu na niego, który przyznając się do napaści na poszkodowanego, opisuje sekwencje zdarzeń, wraz z podaniem personaliów pozostałych współsprawców. Rozpytany na okoliczność zabójstwa konkubiny wspólnika Pana Rafała, wyjaśnia, że nie posiada żadnej wiedzy na ten temat. Tego samego dnia po kolejnym przesłuchaniu wskazanego mężczyzny, ten zmienia swoje wyjaśnienia dotyczące faktu posiadania informacji na temat zabójstwa i wskazuje Pana Rafała, jako jednego ze sprawców opisanego zdarzenia. Tym samym Pan Rafał z ofiary napadu staje się sprawcą zabójstwa w wyniku pomówienia przez jednego z napastników rozboju, którego zatrzymano na wniosek samego Pana Rafała. Sprawę z ramienia Prokuratury prowadzi młody niedoświadczony asesor nastawiony na sukces zawodowy. Policja informuje o rozwiązaniu sprawy i zakończeniu śledztwa sukcesem.
Ciężar gatunkowy opisywanego studium jest najwyższego stopnia. Zebrany w sprawie materiał przez Policję i Prokuraturę do końca śledztwa nie został udostępniony kancelarii. Naciski medialne, jak i oczekiwania społeczne nastawione były na sukces, co w kontekście sprawy zabójstwa należy uznać za słuszne i wskazane. Po aresztowaniu Pana Rafała, oraz przedstawieniu zarzutu zabójstwa prowadzący sprawę funkcjonariusze Policji zostali awansowani na naczelników wydziałów, wręczono również odznaczenia, oraz przyznano wysokie premie. Do wiadomości podano, iż materiał dowodowy w sprawie jednoznacznie wskazuje na sprawstwo Pana Rafała, tym samym jego udział w morderstwie nie budzi żadnych wątpliwości.
Kancelaria Śledcza podjęła analizę sprawy na prośbę rodziny. Zdecydowała się na współpracę w zakresie ustalenia stopnia winy Pana Rafała, oraz jego udziału w przedmiotowej sprawie. Pion dochodzeniowo – śledczy kancelarii prowadził postępowanie w zakresie gromadzenia informacji o rzekomych dowodach zabezpieczonych przez Policję w toku postępowania. Pion prawny analizował zebrane informacje przetwarzając je na kolejne wnioski dowodowe w sprawie. Szereg materiałów zabezpieczonych kancelaria poddała weryfikacji, zlecając analizy zakładom medycyny sądowej. Przeprowadzono m.in. eksperymenty procesowe, przesłuchano wstępnie na nowo świadków, poddano szczegółowej obróbce bilingi telefoniczne. Analiza całości materiałów zebranych przez Kancelarię Śledczą jednoznacznie wykluczyła udział Pana Rafała w zbrodni zabójstwa.
Akt oskarżenia przygotowany przez asesora Prokuratury opierał się na pierwszych wyjaśnieniach napastnika, który dokonał napaści i rozboju na osobie Pana Rafała. W toku kolejnych czynności prowadzonych przez pion prawny kancelarii, doprowadzono do wycofania kłamliwych pomówień, które w konfrontacji z materiałem zebranym przez kancelarię okazały się oczywistą nieprawdą. Efektem końcowym opisanego studium było prawomocne uniewinnienie Pana Rafała, oraz doprowadzenie do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za utracone zarobki, oraz straty moralne.
Sukcesem Kancelarii Śledczej była obrona osoby pomówionej, niewinnej w sytuacji bez wyjścia. Konfrontacja z organami ścigania w tym przypadku przemówiła na korzyść naszego klienta. Dobro drugiego człowieka jest dla kancelarii najważniejsze i zawsze będziemy stawać w obronie potrzebujących.
Kompleksowe działanie – to nasz wymiar sprawiedliwości.