Kancelaria Śledcza

Eksmisja z mieszkania niechcianego lokatora to czasami jedyna droga, by odzyskać swoją własność. Ale procedury eksmisyjne są skomplikowane, a to kogo i kiedy można eksmitować często zależy od wielu detali i konkretnej sytuacji. Szczególnie trudne może okazać się eksmitowanie uciążliwego członka rodziny czy małżonka, który np. popadł w alkoholizm. Ale nie zawsze tak musi być. Jak to sprawnie zrobić?

 

 

Eksmisja z mieszkania własnościowego osoby zameldowanej

Już na początku warto zaznaczyć, że eksmisja z mieszkania własnościowego osoby zameldowanej nie różni się od eksmisji lokatora niezameldowanego. Odpowiedź na pytanie czy właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną brzmi – tak, może. Warto jednak wiedzieć, kiedy można eksmitować z mieszkania własnościowego, a zwykle nie jest to łatwe. Jeśli chodzi o najemców, to jednym z takich powodów może być przynajmniej trzymiesięczne zaleganie z czynszem lub np. niszczenie mieszkania. Jeżeli natomiast chodzi o eksmisję członków rodziny, to sprawa jest bardziej zniuansowana – wyjaśniamy to niżej.

Przeczytaj także: Najemca nie płaci czynszu – co mogę zrobić?

Czy właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną i niezameldowaną, zależ też od tego, czy sąd wydając wyrok eksmisyjny przyznał lokatorowi prawo do lokalu socjalnego. Jeśli tak, a gmina wolnym lokalem nie dysponuje, co w praktyce jest niezwykle częste, eksmisja niechcianego lokatora może się znacznie przeciągnąć. Przy czym uprawnienia do tego lokalu zawsze mają: kobiety w ciąży, dzieci, osoby niepełnosprawne, obłożnie chorzy, emeryci i renciści, bezrobotni. Jeśli prawa do lokalu nie ma, to gmina musi zapewnić pomieszczenie tymczasowy.

Tak jak w innych przypadkach, procedurę eksmisji kończy eksmisja komornicza z mieszkania własnościowego.

Eksmisja z lokalu komunalnego osoby zameldowanej

Eksmisja z lokalu komunalnego osoby tam zameldowanej odbywa się w podobny sposób, co w innych przypadkach. Tym razem właścicielem lokalu jest gmina, która może żądać wyprowadzki lokatora, gdy ten znacznie zalega z czynszem, niszczy lokal, itd. Ale w przypadku lokalów komunalnych są jeszcze inne przesłanki – przekroczenie dochodów określonych przez gminę, w przypadku których przysługuje prawo do lokalu komunalnego i uzyskanie przez wynajmującego prawa do innego lokalu w tej samej gminie. Ale także w tym przypadku, by zmusić lokatora do wyprowadzki, gmina musi uzyskać wyrok z sądowym nakazem eksmisji.

Kolejne pytanie brzmi: czy spółdzielnia może eksmitować z mieszkania własnościowego? Tak, jeśli to prawo własności wcześniej wygaśnie, np. z powodu zaległości czynszowych, rażącego łamania regulaminu spółdzielni lub niewłaściwego zachowania lokatora, utrudniającego życie innym.

Eksmisja członka rodziny

Eksmisja członka rodziny także jest możliwa. Aby dokonać eksmisji z domu rodzinnego uciążliwego brata, który nie chce sam się utrzymywać, agresywnego ojca, który notorycznie stwarza problemy czy wreszcie małżonka, z którym nie chcemy już mieszkać, choć jeszcze nie mamy rozwodu, możemy powołać się na ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jej art. 13 ust. 2 sąd może nakazać eksmisję małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W praktyce oznacza to, że np. osoby takie stosowały przemoc w rodzinie.

Więcej jest możliwości eksmisji małżonka niemile widzianego w domu. Sąd może o tym zdecydować przy rozwodzie lub separacji na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania.

Nie ma znaczenia czy eksmisja dotyczy lokatora zameldowanego czy nie.

Wzór na wniosek o eksmisję małżonka w formie pozwu o eksmisję z lokalu mieszkalnego możemy znaleźć w internecie, ale sprawy takie są na tyle złożone, że najlepiej skorzystać z pomocy prawników z kancelarii śledczej.

Eksmisja alkoholika z domu

Możliwa jest także eksmisja alkoholika z mieszkania własnościowego. Kiedy? Tutaj znaleźć mogą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, które wskazują, że właściciel może korzystać z rzeczy w sposób nieograniczony inaczej niż przez prawo i zasady współżycia społecznego. Jeśli więc jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym zamieszkuje uciążliwy alkoholik, który „psuje nam krew” albo nawet zachowuje się agresywnie, znęca się itd., a nie dokłada do utrzymania lokalu, możemy się go pozbyć. Co jednak z eksmisją alkoholika z domu, który wynajmujemy? Tutaj albo możemy prosić o pomoc właściciela mieszkania lub próbować powołać się na wspomniany wcześniej art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. W niektórych przypadkach możemy powoływać się łącznie na wskazane przepisy, a nawet sięgać po jeszcze inne artykuły Kodeksu cywilnego.

Tak jak wspomniano wcześniej – sprawy o eksmisję alkoholika są trudne, dlatego zamiast ściągać z internetu „wzór wniosek o eksmisję alkoholika”, lepiej skorzystać z usług profesjonalistów.

Pomoc w procedurze eksmisji

Procedura eksmisji może być skomplikowana. Jak już wspomniano, wniosek o eksmisję kieruje się do sądu w formie pozwu o eksmisję. Pozwanym jest osoba, której chcemy się pozbyć z lokalu.

To ile trwa postępowanie eksmisyjne zależy od różnych czynników – od skomplikowania sprawy, ale także od obłożenia sądów. Ile trwa sama eksmisja z mieszkania? Tu też może być różnie – zależy czy eksmitowany stawia opór oraz jak sprawnie komornik poradzi sobie z wręczeniem mu nakazu eksmisji. Do tego dochodzi jeszcze sprawa lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego – jeśli gmina nie jest ich w stanie zapewnić, to eksmisja znów się przeciągnie.

Eksmisja z mieszkania własnościowego, eksmisja członka rodziny czy małżonka, a także eksmisja alkoholika to zazwyczaj skomplikowane procedury, wymagające mnóstwa pracy i biegłej znajomości zawiłych przepisów. Dlatego w takich przypadkach lepiej korzystać z usług profesjonalnych i doświadczonych prawników, a nie korzystać z wzorów wniosków o eksmisję i porad z internetu.