Kancelaria Śledcza

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko w 2016 roku do komorników w Polsce wpłynęło ponad 8,4 tysięcy spraw o eksmisję. Procedura ta jest dość trudna, ale to często ostateczna możliwość odzyskania nieruchomości. Kto i kiedy może wystąpić z pozwem o eksmisję?

 

Kto i kiedy może eksmitować z mieszkania własnościowego?

Z wnioskiem o eksmisję najczęściej występuje właściciel lokalu, który chce pozbyć się z niego niechcianych z jakichś przyczyn lokatorów, bo np. najemca nie płaci czynszu. Ale w praktyce prawo przyznaje możliwość rozpoczęcia procedury eksmisji znacznie szerszemu gronu osób.

Wniosek o eksmisję lokatora, także z mieszkania własnościowego, mogą starać się pozostali lokatorzy, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina, a czasem nawet sąsiedzi.

Najogólniej można przyjąć, że podstawą prawną do pozwu o eksmisję będą przepisy Kodeksu cywilnego, które stwierdzają, że właściciel może korzystać z rzeczy w sposób nieograniczony inaczej niż przez prawo i zasady współżycia społecznego. Ale inne ustawy, w tym m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów, zawierają więcej szczegółowych przepisów, którymi można się w tym przypadku posłużyć.

Eksmisja komornicza z mieszkania własnościowego przeprowadzana jest na podstawie wyroku sądu, który orzekł o eksmisji. To ile trwa postępowanie eksmisyjne, zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od sprawności komornika, od tego czy osoby eksmitowane z nim współpracują, czy należy im się lokal socjalny, czy gmina dysponuje wolnym lokalem, czy nie wypada okres ochronny itd.

Czy właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną?

Czy można eksmitować osobę zameldowaną? W takim przypadku sprawa jest jasna. Meldunek nie daje żadnych praw do mieszkania czy innego lokalu. Czy więc właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną? Tak. Eksmisja z mieszkania własnościowego osoby zameldowanej nie różni się od eksmisji lokatora niezameldowanego. Meldunek nie ma w postępowaniach o eksmisję, jak zresztą w wielu, jeśli nie większości procedur prawnych, żadnego znaczenia. Osoba zameldowana może być eksmitowana z tych samych przyczyn, co lokator niezameldowany w danym lokalu.

Czy spółdzielnia może eksmitować z mieszkania własnościowego?

Czy spółdzielnia może eksmitować z mieszkania własnościowego? Odpowiedź znów jest pozytywna. Tak, w określonych przypadkach. Kiedy spółdzielnia może skierować pozew o eksmisji? M.in., gdy lokator ma duże zaległości w czynszu, stwarza zagrożenie dla pozostałych mieszkańców i utrudnia im życie, gdy nagminnie łamie regulamin spółdzielni mieszkaniowej. W tych przypadkach w pierwszej kolejności spółdzielnia wygasza prawo lokatora do mieszkania spółdzielczego.

Eksmisja członka rodziny

Eksmisja członka rodziny jest możliwa w kilku przypadkach. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, sąd może nakazać eksmisję małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Przepis ten może być też podstawą prawną do eksmisji alkoholika z domu.

O eksmisji z domu rodzinnego małżonka sąd może też zdecydować przy rozwodzie lub separacji.

Kolejną kategorią jest eksmisja członka rodziny, który stosuje przemoc w rodzinie. Jest ona o tyle surowa, że osoba taka może być właściwie eksmitowana na bruk, bez prawa do innego lokalu. Nie obowiązuje tu także okres ochronny lokatorów, kiedy eksmisji się nie przeprowadza.

W tych przypadkach z pozwem o eksmisję występują członkowie rodziny zamieszkujący wspólnie z osobą, którą chcą eksmitować. W takim przypadku może dojść nawet do eksmisji komorniczej z mieszkania własnościowego.

Kto i kiedy może wszcząć o eksmisję z lokalu komunalnego?

Eksmisja z lokalu komunalnego także jest możliwa. Z pozwem o eksmisję występuje gmina, która w tym przypadku jest właścicielem mieszkania. Kiedy? Np. gdy lokator zalega z czynszem, utrudnia życie innym mieszkańcom, lokal jest znacząco niszczony.

Eksmisja w tym przypadku jest możliwa także, kiedy lokator przestanie kwalifikować się do otrzymania mieszkania komunalnego, ale nie chce się wyprowadzić. Prawo do lokalu komunalnego przepada, gdy lokator przekroczy dochody określone przez gminę lub uzyska prawo do innego lokalu w tej samej gminie.

Eksmisja możliwa jest w wielu przypadkach, ale przepisy w tej materii są skomplikowane i wymagają biegłości w prawie. Jeśli chcemy z mieszkania sprawnie eksmitować niechcianego lokatora, warto skorzystać z porad specjalistów z Kancelarii Śledczej.