Odpowiedź na pozew rozwodowy – jak ją napisać?

Twoje małżeństwo przechodzi do historii, a Ty właśnie otrzymałeś pocztą pozew rozwodowy. Jednak oprócz samego odpisu pozwu w kopercie znajdujesz również pismo zobowiązujące Cię do odpowiedzi. Co powinieneś zrobić? Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Czy muszę odpowiedzieć na pozew?

Niezależnie od tego, czy sąd zobowiąże Cię do złożenia pisma, warto odpowiedzieć na pozew i skorzystać z możliwości przedstawienia swojego stanowiska. Tym bardziej, że konsekwencje braku odpowiedzi na pozew o rozwód lub niezłożenia pisma w wyznaczonym przez sąd terminie są bardzo poważne. Przede wszystkim w takim przypadku sąd w trakcie postępowania może pominąć Twoje twierdzenia i zarzuty. Zgodnie z art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywilnego sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona udowodni, że spóźniła się nie ze swojej winy.

Odpowiedź na pozew o rozwód – ile czasu jest na złożenie odpowiedzi?

Zazwyczaj sąd zobowiązuje pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w ciągu 14 dni. Przeliczając, do kiedy musisz dostarczyć odpowiedź, warto pamiętać o paru faktach:

  1. 14 dni liczysz od dnia odebrania listu (nie awizo o liście) zawierającego pozew rozwodowy.
  2. Na złożenie odpowiedzi masz 14 dni kalendarzowych, nie roboczych. Oznacza to, że weekendy tak samo wliczają się w ten czas. Jedynym wyjątkiem są święta wypadające w ostatni dzień terminu, tzn. jeśli 14 dzień upływa 1 maja, to pismo możesz złożyć dnia następnego.
  3. Jeśli zdecydujesz się przesłać odpowiedź drogą pocztową, to wiążąca dla sądu będzie data stempla pocztowego na kopercie.

Gdzie i w jakiej formie złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew przygotuj w 3 kopiach na piśmie. Jedna kopia będzie dla sądu, drugą otrzyma powód, trzecia będzie dla Ciebie. Przygotowane pismo możesz złożyć osobiście w sądzie okręgowym (wtedy na egzemplarzu przeznaczonym dla Ciebie otrzymujesz pieczątkę potwierdzającą złożenie). Jak było wspomniane wcześniej, możesz też przesłać dokumenty listem poleconym, wtedy ważne jest, aby zachować potwierdzenie nadania na wypadek zaginięcia listu.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew o rozwód musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego i zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie sądu oraz wydziału, do którego kierowana jest odpowiedź; sygnaturę akt sprawy – te informacje znajdziesz na piśmie z sądu;
  • oznaczenie stron – imię i nazwisko oraz adres powoda oraz strony pozwanej;
  • tytuł pisma – „Odpowiedź na pozew rozwodowy”;
  • treść wniosku czy też oświadczenia, a także dowody na poparcie danych okoliczności;
  • podpis strony, jej przedstawiciela lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Pozew rozwodowy – do jakich kwestii odnieść się w treści pisma?

W treści odpowiedzi na pozew rozwodowy powinieneś odnieść się do poruszonych w piśmie kwestii. Musisz więc ująć między innymi takie informacje jak to, czy przystajesz na decyzję o rozwodzie – możesz bowiem wnieść również o oddalenie powództwa, zażądanie separacji (zobacz tekst: Rozwód a separacja – czym się różnią?) zamiast rozwodu czy orzeczenie rozwodu na innych warunkach. Następnie powinieneś stwierdzić, czy oczekujesz orzekania przez sąd o winie (np. w sytuacji, gdy piszesz odpowiedź na pozew o rozwód z orzekaniem o winie możesz w odpowiedzi zażądać orzeczenia z wyłącznej winy małżonka) oraz czy wnosisz o ustalenie alimentów. W odpowiedzi na pozew rozwodowy można również zawrzeć kwestie związane z władzą rodzicielską (więcej o tym napisaliśmy w artykule: Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem po rozwodzie – czym się różnią) oraz z alimentami na dzieci (zobacz tekst: Alimenty na dzieci – jak je uzyskać? Krok po kroku).

Przede wszystkim jednak pismo to powinno zawierać twoje stanowisko co do oświadczenia powoda w związku z okolicznościami rozpadu pożycia małżeńskiego – powinieneś więc opisać, jak sytuacja wygląda z twojego punktu widzenia.

Odpowiedź na pozew o rozwód – co dalej?

Twoją odpowiedź na pozew rozwodowy sąd przekaże do powoda. W następstwie otrzymanej odpowiedzi pozywający może zmienić treść swojego żądania. Może też się tak zdarzyć, że sąd zobowiąże powoda do ustosunkowania się do odpowiedzi.

Pisząc odpowiedź na pozew o rozwód, pamiętaj, że sąd wydający orzeczenie opiera swoją decyzję między innymi na tym, jak przedstawiłeś historię rozpadu waszego małżeństwa. Dokładnie więc przemyśl każde zdanie, które zamieścisz we wniosku, gdyż każda niespójność może być dla ciebie szkodliwa. Nie daj się ponieść emocjom – opisz sytuację możliwie rzetelnie, byś podczas rozprawy nie musiał wycofywać się ze swojego stanowiska.