Wniosek o podwyższenie alimentów – kiedy możemy ubiegać się o wyższe alimenty?

Według danych ministerstwa sprawiedliwości, średnia wysokość alimentów w pierwszej połowie 2017 r. wynosiła 590 zł. To oczywiście nie oznacza, że sąd za każdym razem ustala podobną kwotę. A i ta zasądzona po czasie może stać się zbyt niska. Co wtedy? Jest rozwiązanie – przed sądem można starać się zwiększenie dotychczasowych alimentów, które otrzymuje dziecko.

 

 

Jak zwiększyć wysokość alimentów na dziecko?

Kiedy sąd ustala alimenty, nie robi tego raz na zawsze (przeczytaj też tekst: Alimenty na dzieci – jak je uzyskać?). Zmiany wysokości alimentów na dziecko w określonych przypadkach można znów dochodzić przed sądem w procesie cywilny na gruncie prawa rodzinnego (o innych rodzajach spraw rodzinnych przeczytasz na blogu Kancelarii Śledczej). Kiedy? Kodeks rodziny i opiekuńczy dość skromnie mówi o zmianie wysokości alimentów. Przesłanki żądania zmiany obowiązku alimentacyjnego określa w art. 138: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Przepis ten stosuje się zresztą nie tylko, gdy chodzi o alimenty na dziecko, ale również w przypadku alimentów na byłego małżonka (przeczytaj też tekst: Alimenty na małżonka po rozwodzie – co musisz wiedzieć?).

Warto dodać, że nie można przybliżyć tu jak napisać wniosek o alimenty, bo w świetle prawa taki wniosek o podwyższenie alimentów musi przybrać określoną formę prawną – aby alimenty zwiększyć należy wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwy?

Zgodnie z przywołanym przepisem, z pozwem o alimenty można wystąpić wówczas, gdy nastąpi „zmiana stosunków”. Co kryje się za tym sformułowaniem? W praktyce oznacza to:

  • rosnące potrzeby dziecka;
  • coraz większe możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica płacącego alimenty.

Pozew o alimenty składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka albo rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Najlepiej, aby takie pismo sporządził prawnik. Z takim pozwem można wystąpić zatem wiele razy, a prawo nie określa ile czasu musi minąć od jednego podwyższenia alimentów do drugiego. Wniesienie pozwu o podwyższenie wysokości alimentów jest zwolnione z kosztów sądowych.

W pozwie o wyższe alimenty trzeba wskazać strony, załączyć odpis poprzedniego wyroku nakładającego alimenty oraz informację ile alimentów na dziecko żądamy tym razem. A żądanie wyższych alimentów dobrze uzasadnić.

Podwyższenie alimentów – argumenty za

Aby poprzeć swoje roszczenie, należy wskazać sądowi jak najbardziej konkretne przykłady zwiększenia się potrzeb dziecka lub poprawy sytuacji osoby płacącej alimenty. Jakie argumenty za podwyższeniem alimentów można podnosić przed sądem w praktyce? Np.: rosnące koszty utrzymania dziecka, ze względu na jego wiek – z praktyki wiadomo, że im starsze dziecko, tym większe potrzeby. Chodzi tu choćby o tak prozaiczne koszty, jak wyższe koszty jedzenia, ubrań, kosmetyków, ale również inne potrzeby, jak uczestnictwo w kursach, zajęciach dodatkowych czy sportowych, wycieczki szkolne, a nawet zwiększenie wydatków na dziecko ze względu na koszty leczenie czy rehabilitacji, które mogły wystąpić od poprzedniego zasądzenia alimentów. Argumenty te należy poprzeć dowodami, np. w postaci rachunków.

Natomiast jeśli chodzi o zmianę sytuacji rodzica płacącego alimenty, można podnosić, że zdobył on znacznie lepszą pracę, uzyskał spadek czy inny cenny majątek.

Przypomnijmy, że prawo nie określa maksymalnego wymiar alimentów. Przyjmuje się jednak, że poziom życia dziecka musi być przynajmniej taki, jak jego rodziców.

Przeczytaj też tekst: Zaległe alimenty na dziecko – co zrobić, gdy partner nie płaci?

O wyższe alimenty warto ubiegać się, gdy koszty utrzymania dziecka znacznie wzrosły i brakuje pieniędzy na zaspokojenie jego potrzeb. Należy jednak pamiętać, by w pozwie o alimenty żądanie to gruntowanie uargumentować, a argumenty potwierdzić twardymi dowodami.