Czy żona odpowiada za długi męża zaciągnięte bez jej zgody?       

Lekkomyślny lub rozrzutny mąż albo nietrafiony biznes. Przyczyn zadłużenia może być całkiem sporo. Czy jednak za niepowodzenia i długi męża zawsze na takich zasadach odpowiada żona? Niekoniecznie. Prawo daje pewne możliwości ochrony przed finansową klapą małżonka. Jak dobrze zabezpieczyć się przed długami męża?

Odpowiedzialność za długi małżonka

Najczęstszą formą ustroju majątkowego małżeństwa jest ustawowa wspólnota majątkowa. Oznacza to, że od jej powstania, czyli zawarcia małżeństwa, małżonkowie dzielą wspólny majątek, równe prawa do jego zarządzaniem i czerpania z niego korzyści. Wszystko co oboje zarobią, wpada też do „wspólnej skarbonki”. Z kolei do majątku osobistego małżonków należą dobra posiadane przez każde z nich sprzed zawarcia małżeństwa, a także m.in. przedmioty czy pieniądze odziedziczone w trakcie trwania małżeństwa – majątek osobisty po ślubie też może rosnąć. Dlatego spadek i wspólnota majątkowa niejako nie nachodzą na siebie. Majątkiem osobistym małżonkowie zarządzają zasadniczo samodzielnie. Inaczej jest z majątkiem wspólnym, którym powinni dysponować razem, szczególnie, jeżeli chodzi o znaczące działania, jak np. zakup mieszkania.

A jak to się ma do długu małżonka?  Co do zasady, w małżeństwach ze wspólnotą majątkową ma miejsce odpowiedzialność małżonków za zobowiązania własne i za długi małżonka, ale z pewnymi wyjątkami. Zasadniczo jednak mąż, zanim zaciągnie jakieś zobowiązanie, powinien zapytać żonę o zgodę. Jeśli żona zgody udzieli, to za zobowiązanie i ewentualne długi odpowiadają wspólnie, czyli w skrócie rzecz ujmując: żona spłaca długi męża, i na odwrót – mąż długi żony, jeśli takowe zrobiła w trakcie trwania małżeństwa.

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań nie jest wyjątkowo wymagana w przypadku małych, zwykłych spraw, które na dodatek nie muszą wpływać na sytuację rodziny. W takim wypadku, nawet jeżeli mąż narobił długów bez wiedzy żony, to oboje muszą je spłacać. Czy więc komornik może zająć konto żony za długi męża? W tym wypadku tak, bo ponosi ona odpowiedzialność za długi małżonka.

A oto kolejne często zadawane pytania i odpowiedzi na nie:

Czy żona odpowiada za długi męża zaciągnięte bez jej zgody? Jeżeli mąż zaciągnął zobowiązania czy narobił długów w trakcie trwania małżeństwa bez wiedzy żony, wówczas jedynie on ponosi odpowiedzialność majątkową i powinien je spłacić ze swojego odrębnego majątku.

Długi męża a odpowiedzialność żony

Czy żona odpowiada za długi męża zaciągnięte przed ślubem? Odpowiedź na to pytanie jest przecząca. W tym przypadku odpowiedzialność za długi małżonka nie zachodzi. Mąż za takie długi odpowiada jedynie swoim majątkiem osobistym.

Czy żona odpowiada za długi męża z działalności gospodarczej? Może, jeżeli małżonka wyraziła zgodę na zawarcie takiego długu, najlepiej drogą pisemną. Wówczas długi mogą być ściągnięte z majątku osobistego męża i majątku wspólnego. Majątek osobisty żony pozostanie nienaruszony.

Czy komornik może zająć samochód żony za długi męża? Odpowiedź na to pytanie nie jest już tak oczywista. Wszystko zależy od tego czy długi męża pochodzą sprzed czy z czasu trwania małżeństwa, czy żona udzieliła na nie zgody oraz czy samochód stanowi własność wspólną, czy też należy do majątku osobistego żony.

Czy żona odpowiada za długi męża po rozwodzie? Jeżeli chodzi o długi zaciągnięte wspólnie, to nawet po rozwodzie żona ponosi za nie odpowiedzialność. Więcej o podobnej tematyce w artykule „Rozwód a kredyt – co musisz wiedzieć?". A tu przeczytasz jak się przygotować do rozwodu.

Czy żona musi spłacać długi męża po jego śmierci? Jeżeli w grę w chodzi dziedziczenie ustawowe, to generalnie żona dziedziczy długi męża, chyba, że zrzeknie się spadku. Sytuację może zmieniać pozostawiony przez męża testament. A czy żona dziedziczy majątek osobisty męża – tak, jeśli testament nie stanowi inaczej.

Czy intercyza chroni przed długami małżonka?

Wspólnota majątkowa to jedno. Ale małżonkowie jeszcze przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa mogą zawrzeć umowę o podziale majątku, która wpływa na późniejsze długi.

Czy zatem rozdzielność majątkowa chroni przed długami małżonka całkiem? Co do zasady odpowiedzialność za długi małżonka przy rozdzielności majątkowej jest ograniczona, ale przy dochowaniu pewnych wymagań. Powoływać się na rozdzielność majątkową w przypadku, gdy wierzyciel upomina się o spłatę należności, można wtedy, gdy wierzyciel miał wiedzę o takiej umowie przed powstaniem wierzytelności. Dlatego np. przedsiębiorcy powinni ujawniać umowy majątkowe małżeńskie w odpowiednich rejestrach. Na podobnych zasadach rozdzielność majątkowa chroni także przed działaniem komornika.

W kolejnym artykule wyjaśniamy jak złożyć pozew rozwodowy krok po kroku.

Ochrona przed długami małżonka może być trudna, w szczególności, jeżeli małżeństwo posiada wspólność majątkowo. Ale nawet intercyza nie do końca ochroni żonę przed długami męża. Dlatego mając do czynienia z podobnymi sprawami, warto skorzystać z porad profesjonalistów z Kancelarii Śledczej.