Rozwód – jak się przygotować?

Rozwód to wydarzenie, które niestety zazwyczaj przebiega w nieprzyjemnej atmosferze i budzi bardzo wiele emocji. Sama decyzja o rozwodzie również jest trudna. Zanim więc porozmawiamy z małżonkiem i podejmiemy pierwsze kroki prowadzące do zakończenia małżeństwa, warto się dobrze przygotować. Jak złożyć pozew o rozwód, ile będzie trwał cały proceder, czy warto skorzystać z pomocy prawnika? Odpowiadamy na najczęstsze pytania.

 

 

Rozwód czy separacja?

Wiele małżeństw przed rozwodem decyduje się na separację. Czym różnią się te rozwiązania? Dokładnie opisaliśmy to w tekście ‘Rozwód a separacja – czym się różnią?. W uproszczeniu jednak separacja nie jest formalnym zakończeniem związku – można ją zakończyć i wrócić do małżonka czy małżonki. Będąc w separacji nie można więc wziąć ślubu z kimś innym czy wrócić do starego nazwiska – można jednak otrzymywać alimenty, partnerzy mają również rozdzielność majątkową.

Wiele par wybiera separację, gdy partnerzy potrzebują czasu na przemyślenie swojej relacji i zastanowienie się, czy chcą walczyć dalej o związek. Zdarza się, że w rezultacie wracają do siebie, równie często jednak decydują się na rozwód.H2: Rozwód z pomocą prawnika czy bez?

Rozwód z orzeczeniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie?

Jeśli już zdecydowaliśmy się na złożenie wniosku o rozwód, powinniśmy zadecydować o tym, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie czy też rozwód za porozumieniem stron.

Rozwód bez orzekania o winie wymaga zgody obojga małżonków. To zdecydowanie szybsza procedura, jednak w jej wyniku żadne z partnerów nie może ubiegać się o alimenty.

Rozwód z orzeczeniem o winie przede wszystkim pozwala na ubieganie się o alimenty przez pokrzywdzonego małżonka. Pokrzywdzony małżonek nie ponosi też kosztów procesu. Należy jednak być świadomym tego, że ten typ rozwodu trwa znacznie dłużej – może się ciągnąć nawet kilka lat, wymaga przygotowania dowodów, przesłuchania obojga małżonków, a często również powołania świadków. Tego typu rozwód może kosztować partnerów wiele nerwów – warto więc dobrze przemyśleć, czy jesteśmy na to gotowi.

Orzeczenie o winie lub jego brak nie wpływają na podział majątku czy decyzję na temat przyznania opieki nad dziećmi. Więcej na temat obu typów rozwodów napisaliśmy tutaj.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składamy w sądzie okręgowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Muszą się w nim znaleźć takie informacje jak:

 • data,
 • miejsce sporządzenia pozwu,
 • tytuł dokumentu,
 • żądania powoda,
 • określenie stron, czyli tego, kto jest powodem, a kto pozwanym,
 • uzasadnienie,
 • załączniki.

Bardziej szczegółowo opisaliśmy tę kwestię w tym artykule.

Ile trwa rozwód?

Jeśli partnerzy są zgodni co do rozstania i wybierają rozwód bez orzekania o winie, jest szansa, że sąd wyda decyzję już podczas pierwszej rozprawy. Jeśli jednak pojawiają się kwestie sporne – na przykład kwestia winy rozpadu pożycia czy też kwestia władzy rodzicielskiej – to proces może trwać nawet kilka lat.

Pozew o rozwód – ile kosztuje?

Koszt samego pozwu o rozwód wynosi 600 zł i opłaca go powód. Ostatecznie jednak kosztami może być obciążony małżonek, który zostaje uznany winnym rozpadu pożycia.

Warto jednak wiedzieć, że z rozwodem łączą się również inne koszty, takie jak na przykład:

 • wydanie orzeczenia o podziale majątku (1000 zł),
 • wydanie opinii biegłego w przypadku sporu o władzę rodzicielską (ok. 300-500 zł),
 • wydanie orzeczenia o eksmisji małżonka (200 zł),
 • opłata od zasądzenia alimentów (5% rocznej wysokości alimentów)
 • oraz oczywiście koszty reprezentowania przez prawnika.

Na rozwodzie (zwłaszcza rozwodzie z orzeczeniem o winie) zdecydowanie nie warto oszczędzać. Wsparcie dobrego prawnika może znacząco przyspieszyć cały proces i pomóc uniknąć wielu konfliktów pomiędzy partnerami.