Kancelaria Śledcza

Jeśli twoje małżeństwo się rozpada, a żona lub mąż wyprowadzili się już ze wspólnego mieszkania, spodziewaj się prędzej czy później przesyłki z pozwem o rozwód. Jednak w liście z sądu nie znajdziesz jedynie odpisu dokumentu, ale także pismo zobowiązujące Cię do odpowiedzi na pozew. Co to oznacza?

Kiedy pozwany otrzymuje odpis pozwu?

Niestety, nikt nie wie po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy. Sąd jest zobowiązany dostarczyć pozwanemu jego odpis, stanowiący oficjalną informację, że współmałżonek pragnie zakończyć małżeństwo. Nie jest jednak związany żadnymi terminami. Dlatego list z sądu z pozwem może iść dwa tygodnie, a nawet 2 miesiące.

Jeśli jednak współmałżonek poinformował Cię, że złożył pozew, a mimo to nie otrzymałeś odpisu z sądu, warto sprawdzić u źródła skąd ta zwłoka. Zadzwoń do sądu lub odwiedź go osobiście. Być może w treści pozwu przez pomyłkę wskazano zły adres.

Czy trzeba odpowiadać na pozew rozwodowy?

Jeśli jednak bez problemu otrzymałeś odpis, zapewne wraz z nim wręczono Ci urzędowy dokument. Z jego treści wynika, że jesteś zobowiązany do wystosowania oficjalnej odpowiedzi. Co to oznacza?

W terminie 14 dni od odebrania pisma z sądu (nie od wysłania, nie od doręczenia awizo), musisz wystosować do sądu oficjalne pismo, w którym ustosunkujesz się do treści pozwu oraz przedstawisz własne żądania.

Czy to oznacza, że naprawdę musisz odpowiedzieć na pozew o rozwód? Niekoniecznie. Sąd może, ale nie musi zobowiązać Cię to takiego kroku. Jednak bez względu na to, zawsze warto wystosować odpowiedź na pozew o rozwód. Dlaczego?

Odpowiedź na pozew rozwodowy – uzasadnienie

Dlatego, że do dla Ciebie dogodna szansa na przedstawienie swoich postulatów. W tym piśmie możesz albo zgodzić się na rozwód, albo też mu się sprzeciwić. Co więcej, możesz postawić w nim konkretne żądania dotyczące Twojego małżeństwa. Z tego powodu, tak istotne jest uzasadnienie odpowiedzi na pozew.

Uzasadnienie to inaczej Twoje wnioski. Zastanów się nad swoją sytuacją, przemyśl jakie są Twoje cele względem trwającego jeszcze małżeństwa i wyczerpująco przedstaw je w odpowiedzi na pozew. Określ:

  • czy zgadzasz się na rozwód, czy też domagasz się odrzucenia powództwa,
  • czy chcesz, by sąd wydał wyrok z orzeczeniem o winie, czy za porozumieniem stron,
  • swój stosunek do kwestii alimentów (czy domagasz się zasądzenia ich na Twoją rzecz albo że zgadzasz się na płacenie ich współmałżonkowi),
  • swoje żądania w kwestii związanej z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (czy chcesz sprawować opiekę samodzielnie, czy wspólnie ze współmałżonkiem),
  • swój stosunek do kwestii korzystania ze wspólnego mieszkania.

Odpowiedź na pozew o rozwód to nie tylko informacja dla sądu o Twoim stanowisku w sprawie, ale również szansa dla Ciebie na uporządkowanie myśli.

Odpowiedź na pozew o rozwód – brak zgody na rozwiązanie małżeństwa

Odpowiedź na pozew rozwodowy to także miejsce, w którym możesz wyrazić brak zgody na rozwiązanie małżeństwa. Jeśli istnieją ku temu racjonalne przesłanki, sąd może się skłonić ku Twojemu żądaniu. Kiedy tak się stanie?

Prawdopodobnie wówczas, gdy uwiarygodnione zostanie, że w Waszym małżeństwie nie doszło całkowitego rozkładu pożycia. Jeśli nie chcesz się rozwodzić, napisz w pozwie, że wciąż kochasz swojego współmałżonka i że przyczyna złego stanu związki nie leży po Twojej stronie.

Co więcej, jeśli pozew złożył współmałżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód jest niedopuszczalny. Jeśli znasz powód, dla którego Twój mąż lub Twoja żona chcą się rozwieść, ujawnij to już w odpowiedzi na pozew.

Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w terminie albo całkowita rezygnacja z ustosunkowania się do treści pozwu mają swoje konsekwencje. Spóźnionych wniosków sąd nie rozpatruje, zostają zwrócone do adresata. Prawdziwie negatywną konsekwencją jest jednak utrata możliwości pisemnego ustosunkowania się do treści pozwu, w tym zarzutów współmałżonka.

Odpowiedź na pozew o rozwód zazwyczaj nie jest obowiązkiem pozwanego współmałżonka. Warto jednak skorzystać z tej szansy, by wyczerpująco przedstawić własne spojrzenie na dalsze losy małżeństwa.