Kancelaria Śledcza

Od lipca 2019 roku próg dochodowy funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł, o 75 zł więcej niż w latach ubiegłych. W niektórych sytuacjach jednak dokładne wyliczenie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny może nastręczać pewnych trudności. A zatem – jak obliczyć dochód do funduszu alimentacyjnego? Czy 500+ liczy się do dochodu? A co z alimentami? Na te oraz inne pytania związane z tematem odpowiadamy w niniejszym wpisie.

Jak obliczyć dochód do funduszu alimentacyjnego?

Pragnąc obliczyć dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka, powinniśmy uwzględnić dochody wszystkich osób realnie rodzinę współtworzących – rodzica opiekującego się dzieckiem, wobec którego sąd orzekł alimenty, jego współmałżonka, a także wszystkich wychowywanych przez niego dzieci. Po dodaniu dochodów i podzieleniu otrzymanej sumy przez liczbę członków rodziny otrzymamy interesują nas kwotę

Dowiedz się, kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty.

Obliczając dochód do funduszu alimentacyjnego, nie powinniśmy natomiast brać pod uwagę dzieci, które:

  • zawarły związek małżeński;
  • ukończyły 25 rok życia;
  • znajdują się pod opieką prawnego opiekuna (czyli np. drugiego rodzica w przypadku rozwodu);
  • znajdują się w rodzinie zastępczej lub pod pieczą instytucji zapewniającej jej utrzymanie.

Ponadto pamiętajmy, aby w rachunku nie uwzględniać dochodu rodzica objętego obowiązkiem alimentacyjnym.

Przeczytaj na temat wniosków o podwyższenie oraz obniżenie alimentów.

Czy alimenty wliczają się do dochodu?

Wiele osób pragnących uzyskać wsparcie z programu 500+ zastanawia się, czy alimenty wliczają się do dochodu. Rozterki te wynikają z faktu, że świadczenia, do których zobowiązał sąd jedno z rodziców dziecka, w znaczny sposób wpływają na sytuację materialną całego gospodarstwa domowego. Wraz ze zwiększeniem budżetu rodzinnego zwiększa się także dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny, a ten, aby istniała możliwość przyznania świadczeń z programu 500+, nie może przekroczyć 800 zł.

Zatem na pytanie, czy alimenty na dzieci są dochodem rodziny, musimy odpowiedzieć twierdząco. Zaznaczamy jednak, że reguła ta dotyczy wyłącznie alimentów otrzymanych przez osobę uprawnioną, nie tych zasądzony, lecz niezapłaconych przez osobą objętą obowiązkiem alimentacyjnym.

Wyjaśnijmy w tym miejscu jeszcze jedną sporną kwestię. Czy zasiłek rodzinny wlicza się do dochodu 500+? Nie. Zasiłek ten, podobnie jak inne, nie ma wpływu na pomoc gwarantowaną w ramach programu.

Kiedy fundusz alimentacyjny może wstrzymać wypłatę alimentów?

500 plus a alimenty z funduszu

Różnego rodzaju świadczenia rodzinne, takie jak m.in. zasiłek porodowy czy 500+, zwolnione są z podatku, co oznacza, że nie trzeba uwzględniać ich zeznaniu podatkowym. Innymi słowy – nie wliczają się do dochodu rodziny.

A zatem osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie musi się obawiać, że korzystanie z pomocy rządowego programu wsparcia rodzin pozbawi ją możliwości pobierania świadczeń alimentacyjnych, gdyż 500+ nie wlicza się do dochodu. Warto również nadmienić, że korzystanie z programu wsparcia rodziny nie przekłada się w żaden sposób na wysokość ustanowionych przez sąd alimentów.

Ile można zarobić, aby nie stracić alimentów?

Wszelki formy pracy zarobkowej przynoszą dochód, a ten upoważnia osoby uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu tylko wtedy, gdy w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przewyższa kwoty 800 zł netto.

Jeśli zatem rodzic, który samotnie wychowuje jedno dziecko, zarabia pensję minimalną – 2250 zł brutto, czyli 1634 netto – dochód na jednego członka jego rodziny przekracza próg o 34 zł. Wobec powyższego rodzic nie może więc ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jeśli natomiast rodzic wychowuje dwójkę dzieci, to, analogicznie, jego wynagrodzenie – jako jedyne źródło dochodu w rodzinie – powinno zostać podzielone przez trzy. W ten sposób otrzymujemy kwotę wynoszącą nieco ponad 544 zł, która upoważnia daną osobę do starania się o wsparcie ze strony funduszu alimentacyjnego.

Przeczytaj także: Kto spłaca fundusz alimentacyjny?

Podsumujmy powyższe ustalenia:

  1. Dochód na członka rodziny to suma wszystkich dochodów podzielona przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.
  2. Czy alimenty to dochód? Owszem, jednak tylko wyegzekwowane alimenty wliczają się do dochodu 500+
  3. Czy 500 plus wlicza się do dochodu? Nie, podobnie jak inne świadczenia rodzinne.
  4. Osoba ubiegająca się o alimenty z funduszu może pracować, powinna jednak pamiętać, że decydujący wpływ na przyznanie wsparcia ma kryterium dochodowe.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań związanych ze sposobem liczenia dochodu do funduszu alimentacyjnego oraz tym, w jaki sposób MOPS sprawdza dochody, odpowiedzi mogą udzielić prawnicy z Kancelarii Śledczej.