Kancelaria Śledcza

Sprawa rozwodowa to prawdopodobnie jedno z najmniej przyjemnych doświadczeń. Postępowania ciągną się długimi miesiącami, obciążając psychicznie małżonków. A do tego słono kosztują. Zobacz, ile zapłacisz za rozwód w 2018 roku.

Opłata za rozwód – 2018 rok nie przynosi zmian

Bieżący rok nie przyniósł zasadniczych zmian w opłatach związanych z postępowaniami rozwodowymi. Taka sama pozostała cena za pozew wszczynający postępowanie. Nie zmieniły się także zasady regulujące, kto jest obciążony obowiązkiem uiszczenia kosztów i opłat.

Ile kosztuje rozwód?

Koszty rozwodu można podzielić na trzy grupy:

  • koszty sądowe,
  • opłaty związane z podziałem wspólnego majątku,
  • ewentualne koszty wynagrodzenia pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

Do kosztów sądowych zalicza się przede wszystkim opłatę sądową za pozew rozwodowy, która wynosi 600 zł i jest stała. Oznacza to, że w przypadku każdego postępowania mającego na celu rozwiązanie małżeństwa, pozostaje taka sama. Dlatego koszty rozwodu z orzeczeniem o winie, jak i koszty rozwodu bez orzekania o winie, nigdy nie będą się różnić.

Poza jednym wyjątkiem. Koszt rozwodu za porozumieniem stron (w zakresie opłaty za pozew), może zostać zmniejszony decyzją sądu o połowę. Jeśli małżonkowie zaniechają walki w sądzie, opłata za pozew nie wyniesie 600, a 300 zł. Natomiast jeśli powód żąda wydania orzeczenia o eksmisji współmałżonka, musi dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 200 zł.

Odnośnie opłat za podział wspólnego majątku małżonków, przepisy przewidują dwie różne opłaty:

  • 1000 zł – gdy każdy z małżonków złoży odrębny wniosek o podział ich majątku, a same wnioski nie pozostają ze sobą w zgodzie,
  • 300 zł – gdy małżonkowie zdecydują się złożyć jeden, wspólny wniosek.

Rozwód z orzeczeniem o winie – koszty adwokata lub radcy prawnego

Dla wszystkich zdeterminowanych do walki w sądzie o swoje prawa ze współmałżonkiem, polecamy rozejrzeć się za dobrym adwokatem lub radcą prawnym. Postępowania rozwodowe charakteryzują się przewlekłością i wyciąganiem na wierzch sekretów ze wspólnego pożycia współmałżonków. Dlatego trzeba być silnym i sprytnym, a u boku mieć pełnomocnika, który będzie trzymał rękę na pulsie.

Nie ma jednego ogólnego cennika wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych. To, ile skasują za prowadzenie sprawy, uzależnione jest od wielu czynników, m.in.: charakteru i zawiłości sprawy, liczby rozpraw, renomy kancelarii, wielkości miasta itd.

Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika, skorzystaj z możliwości ustanowienia takowego z urzędu. W tym celu musisz złożyć oświadczenie, że nie jesteś w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, bez uszczerbku materialnego dla utrzymania siebie i swojej rodziny.

Kto ponosi koszta sądowe rozwodu?

W sprawach rozwodowych obowiązuje ogólna zasada, że koszty postępowania obciążają stronę przegrywającą. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, do zapłaty zobowiązany będzie małżonek uznany za winnego rozpadu pożycia małżeństwa. Przegrywający musi zapłacić za koszty, bez których dochodzenie praw oraz prowadzenie obrony byłoby niemożliwe. Do takich kosztów należy zarówno opłata sądowa za rozwód, jak i wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika (jednak nie więcej niż 2160 zł – kwota ta określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości).

Rozwód a zwrot kosztów procesu

A co, jeśli rozwód nie zakończy się orzeczeniem o winie jednego z małżonków? Wówczas istnieje kilka możliwości:

  • Jeśli pozew rozwodowy zostanie oddalony, kosztami sądowymi obarczony zostanie powód.
  • Jeśli sąd wyda wyrok bez orzekania o winie albo z orzeczeniem o winie obojga małżonków, koszty sądowe zniosą się wzajemnie.
  • W kwestii opłaty za pozew złożony z inicjatywy obojga małżonków, wynosi ona 600 zł. Jednak po wydaniu orzeczenia, sąd zwraca 300 zł powodowi, a pozwanego zobowiązuje do zwrócenia powodowi 150 zł.

 

Rozwód to kosztowna sprawa, a jego cena uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim długości postępowania, treści żądania (orzekanie o winie lub bez winy, z podziałem majątku czy bez), a także od tego, czy strony zdecydują się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/skarbonka-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-prosiaczek-1595992/