Kancelaria Śledcza

Pierwsza sprawa rozwodowa to z pewnością wydarzenie nie tylko przygnębiające, ale także wielki stres dla małżonków. Aby możliwie go zmniejszyć, warto zapoznać się z tym od czego zacząć rozwód i jak on przebiega.

Sprawa rozwodowa krok po kroku – jak to wygląda?

Z wnioskiem o rozwód wystąpić może każdy z małżonków. Kiedy jest już pewny, że jego małżeństwo należy zakończyć, musi zdecydować się na korki prawne. Od czego zacząć rozwód? W pierwszej kolejności należy przygotować pozew rozwodowy. Następie złożyć pozew o rozwód w odpowiednim sądzie. Potem na małżeństwo czeka proces, na który składa się przynajmniej jedna rozprawa sądowa, a czasem znacznie więcej – wszytko zależy od skomplikowania sprawy rozwodowej. Procedury sądowe w przypadku rozwodu cywilnego kończy wyrok rozwodowy.

Przeczytaj jak złożyć pozew rozwodowy krok po kroku.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego warto się dobrze przygotować, zdobyć niezbite dowody na opisane w pozwie zdarzenia, a na ich poparcie dowodów skompletować dokumenty do rozwodu. Trzeba też uwzględnić finansowe koszty rozwodu – chodzi tu nie tylko o opłatę przy składaniu pozwu o rozwód, ale także koszty ewentualnych alimentów czy podziału majątku.

Jak napisać wniosek o rozwód?

Aby sąd udzielił rozwodu należy przed nim wykazać zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że sąd bada czy doszło do rozpadu więzi uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej. I te okoliczności należy mieć na uwadze przygotowując dokumenty rozwodowe.

Przeczytaj jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy, a tutaj jak się przygotować do rozwodu.

Każdy pozew zawiera pewne elementy wymagane przez prawo, bez których nie będzie ważny. To m.in. data, oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma, wskazanie stron sprawy, wskazanie na żądanie rozwodu, oznaczenie świadków i uzasadnienie.

Ważnym elementem pozwu rozwodowego jest wniosek o wskazanie z czyjej winy rozpadło się małżeństwo.

Jak założyć sprawę rozwodowa z orzeczeniem o winie?

Takie żądanie należy zamieścić w pozwie rozwodowym. Wskazując na winę jednego z małżonków, musimy znaleźć na nią odpowiednie dowody i przedstawić je przed sądem. Podstawą do wskazania winy małżonka może być m.in. zdrada. Dowodami mogą być zeznania świadków, ale mocniejszymi będą smsy, e-maile, czy nagrania.

Orzeczenie winy jest istotne, bo wpływa na ewentualne zasądzenie alimentów i podział kosztów postępowania sądowego.

Jak założyć sprawę rozwodową bez orzekania o winie?

Rozwód cywilny można też wziąć bez orzekania o winie małżonków. To rozwiązanie najbardziej popularne, bo pozwala uniknąć „prania domowych brudów” na sali sądowej, a także znacznie przyspiesza postępowanie przed sądem – zazwyczaj sprawa rozwodowa kończy się na jednej rozprawie.

Przeczytaj także: Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie rozwodowej?

Aby założyć sprawę rozwodową bez orzekania o winie należy takie żądanie zawrzeć we wniosku o rozwód. Druga strona musi to żądanie poprzeć w odpowiedzi na pozew.

Wobec tego, że każda sprawa rozwodowa jest inna, nie ma jednego uniwersalnego wzoru pozwu rozwodowego. Kancelaria Śledcza przestrzega przed korzystaniem z gotowych wzorów pozwu o rozwód. Aby dobrze przygotować takie pismo, które pozwoli na szybkie załatwienie sprawy przed sądem, niezbędna jest fachowa wiedza. Druga strona w odpowiedzi przygotuje odpowiedź na pozew rozwodowy.

Jak złożyć pozew o rozwód? Który sąd wybrać?

Pozew rozwodowy składa się w trzech egzemplarzach – jednym dla sądu, jedynym dla drugiej strony i jednym dla składającego. Należy to zrobić w odpowiednim sądzie okręgowym. O tym gdzie dokładnie złożyć pozew o rozwód decyduje miejsce zamieszkania małżonków. Zasadniczo pozew składa się do sądu okręgowego, na terenie którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa. Jeżeli żadne z małżonków już tam nie mieszka pozew trzeba złożyć w sądzie, w okręgu którego zamieszkuje pozwany.

Przeczytaj także: Rozwód z obcokrajowcem. Co musisz wiedzieć?

Choć rozwód to nic przyjemnego i każdy chce mieć go jak najszybciej za sobą. Ale niestety, nie istnieje jeden uniwersalny poradnik rozwodowy. Każda sprawa dotycząca rozwiązania małżeństwa jest inna i wymaga solidnego przygotowania. Jak szybko i bezboleśnie wziąć rozwód doradzą prawnicy z Kancelarii Śledczej.