Jak uzasadnić pozew o rozwód?

Prawidłowe uzasadnienie pozwu o rozwód jest jednym z jego kluczowych elementów. To właśnie od uzasadnienia sąd zaczyna badać sprawę. I często na jego podstawie sąd wyrabia sobie zdanie o małżonkach, którzy chcą się rozstać, a co najważniejsze, o okolicznościach, które wskażą, że do rozwodu dojść powinno. To na postawie uzasadnienia sąd ustala jak będzie przebiegać rozprawa rozwodowa. Jeżeli uzasadnienie jest dobrze napisane, rozwód może zakończyć się już na jednej rozprawie. Dlatego więc uzasadnienie wniosku o rozwód jest tak istotne.

Jak napisać uzasadnienie do pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód, tak jak każdy inny pozew, powinien zawierać wskazanie strony pozywającej i pozwanej, sądu, do którego jest kierowany, sformułowanego żądania – w tym przypadku rozwiązania małżeństwa – oraz uzasadnienie tego żądania. Tutaj wyjaśniamy jak złożyć pozew rozwodowy krok po kroku, a tutaj ile koszt ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie rozwodowej.

Aby doprowadzić do rozwodu, należy przed sądem wykazać całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Uzasadnienie pozwu o rozwód musi zatem wskazać na przyczyny, przez które małżeństwo miało się rozpaść. Trudno wskazać jedno przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód, bo każda sytuacja małżeńska jest inna. Inaczej wyglądać będzie uzasadnienie pozwu o rozwód z alkoholikiem, a inaczej uzasadnienie pozwu o rozwód, gdy przyczyną jest zdrada.

Można jednak wskazać na wspólne cechy każdego uzasadnienia. Po pierwsze, musi ono opierać się na faktach, które da się potwierdzić dowodami. Najlepiej, jeżeli nie będą to wyłącznie zeznania, ale także dowody innego rodzaju, np. dokumenty. Po drugie, uzasadnienie rozwodu powinno być konkretne. To znaczy, że trzeba w nim wskazać jak najbardziej precyzyjnie na zdarzenia, sytuacje, itd., które wskazują, że małżeństwo nie powinno dłużej trwać. Innymi słowy, uzasadnienie pozwu o rozwód należy napisać tak, by w pewnym sensie przekonać sąd, żeby rozwodu udzielił.

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Pisząc uzasadnienie do pozwu o rozwód, należy wskazać w nim nie tylko z jakich powodów doszło do rozpadu małżeństwa, ale także na ich okoliczności, jak długo ów rozpad trwał, jakie konsekwencje za sobą niósł. Nie należy przy tym zapominać o pewnej zwięzłości. Pisanie dokładnej historii przebiegu małżeństwa może okazać się nie tylko zbyteczne, ale i szkodliwe. W uzasadnieniu rozwodu potrzeba suchych faktów.

Nie wolno również zapominać, że to oficjalne pismo sądowe. Powinno być zatem pisane w sposób możliwie neutralny, to znaczy bez emocji, które przecież mogą towarzyszyć, tak często przykrej sprawie, jak rozwód.  Aby takiej sytuacji uniknąć, warto przeczytać jak się przygotować do rozwodu.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że druga strona, także w oparciu o historie przedstawione w uzasadnieniu, przygotuje odpowiedź na pozew rozwodowy, która trafi do rąk sędziego. Więcej o tego rodzaju piśmie można przeczytać też w artykule Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy.

Uzasadnienie pozwu o rozwód niezgodność charakterów

To jedna z najczęstszych przyczyn rozwodów orzekanych przez sądy. Niezgodność charakterów najczęściej podnosi się w przypadku, gdy małżonkowie chcą rozstać się polubownie lub szybko załatwić nieprzyjemne procedury rozwodowe.

W takim przypadku jest to praktycznie tożsame z wniesieniem pozwu o rozwód bez orzekania o winie, czyli bez wskazania małżonka odpowiedzialnego za rozpad małżeństwa. Ma to swoje konsekwencje – w takim przypadku możliwości ubiegania się o alimenty są ograniczone. Z drugiej strony, sprawa idzie szybciej.

A jak to się ma do uzasadnienia pozwu o rozwód? Jak już wspomniano, także uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie musi być bardziej rozbudowane, niż samo wskazanie niezgodności charakterów. Jeżeli uzasadnienie rozwodu sprawdzi się jedynie do tak zwięzłego podsumowania, w skrajnym przypadku sąd może oddalić pozew, jako bezzasadny.

Dobre uzasadnienie pozwu o rozwód jest pierwszym krokiem do jego załatwienia w sposób szybki i zgodnie z oczekiwaniem pozywającego. Dlatego do jego sporządzenie warto się dobrze przygotować, a pismo przemyśleć i dopracować. Pomocą w tym, jak dobrze napisać uzasadnienie wniosku o rozwód, służą specjaliści z Kancelarii Śledczej.