Kancelaria Śledcza

Blog

Kiedy fundusz alimentacyjny może wstrzymać wypłatę alimentów?

Kiedy fundusz alimentacyjny może wstrzymać wypłatę alimentów?

Gdy objęty obowiązkiem alimentacyjnym rodzic uchyla się od odpowiedzialności finansowej, a egzekucja komornicza zasądzonej kwoty okazuje się bezskuteczna, dziecku przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego. Warto jednak mieć na uwadze, że nie są one przyznawane...
Fundusz alimentacyjny – co wlicza się do dochodu?

Fundusz alimentacyjny – co wlicza się do dochodu?

Od lipca 2019 roku próg dochodowy funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł, o 75 zł więcej niż w latach ubiegłych. W niektórych sytuacjach jednak dokładne wyliczenie dochodu przypadającego na jednego członka rodziny może nastręczać pewnych trudności. A zatem – jak...
Kto spłaca fundusz alimentacyjny?

Kto spłaca fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny zapewnia wsparcie rodzinom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów. Nie oznacza to jednak, że rodzic, który nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, może bezkarnie przerzucić swoje zobowiązania na państwo. Dłużnik alimentacyjny jest...
Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

W wielu przypadkach przyznane przez sąd alimenty mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dziecku odpowiednich warunków socjalnych. Gdy rodzic zobowiązany do udzielania świadczeń alimentacyjnych nie dostarcza dziecku należnych mu środków utrzymania, a egzekucja...

Jak uzasadnić pozew o rozwód?

Prawidłowe uzasadnienie pozwu o rozwód jest jednym z jego kluczowych elementów. To właśnie od uzasadnienia sąd zaczyna badać sprawę. I często na jego podstawie sąd wyrabia sobie zdanie o małżonkach, którzy chcą się rozstać, a co najważniejsze, o okolicznościach, które...